unizg Pretraga

Suvremena moda

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič

SURADNICI:

doc. dr. sc. Karla Lebhaft

šifra predmeta

44392

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Teorija i kultura mode

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (2+0+1)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

Seminari

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    identificirati suvremene modne promjene
•    analizirati modu danas
•    izgraditi kritički stav na temelju istraživanja i znanstvene literature
•    prezentirati vlastiti istraživački rad
•    voditi diskusije
•    rekonstruirati modna zbivanja uvjetovana društvenim promjenama

Okvirni sadržaj predmeta

Kritička i teoretska primijenjena analiza suvremene mode kao i njenog konteksta; proučavanje zakonitosti suvremene mode; proučavanje, shvaćanje o kritičko odnošenje prema suvremenoj modi; značenja u suvremenoj modi sa simboličkog i kulturalnog aspekta

Cilj predmeta

Kroz tematske cjeline studenti izražavaju vlastito mišljenje potkrijepljeno literaturom. U uvodu profesor se osvrne na temu-student koji je dobio za zadatak da temu istraži, prezentira ju pred kolegama, te otvori diskusiju. Svi studenti trebaju biti upućeni u temu rasprave, profesor je u funkciji koordinatora  rasprave. 
Cilj predmeta je upućenost u suvremene tokove modnog dizajna, ukazivanje na interdisciplinarnost znanstvene discipline, te na suvremenu modu kao društveni proces političkih, gospodarskih, ekonomskih, globalnih promjena.

Literatura potrebna za ispit

  • Harold Koda: Extreme Beauty: The Body Transformed (Metropolitan Museum of Art Series) Metropolitan Museum of Art (February 9, 2004)
  • Ingrid Loschek: When Clothes Become Fashion: Design and Innovation Systems, Berg Publishers (September 29, 2009)
  • Naomi Klein: No Logo, VBZ, Zagreb, 2002. Valerie Steele: Fetish, Oxford U. P., New York, 1996.
  • Harriette Quick: Catwalking, Octopus Publ., London, 1997.

Dopunska literatura

  • Dominique Villon: Fashion under Occupation, Berg, New York, 2002.

Suvremena moda

Povezane teme