unizg Pretraga

Antropologija mode

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič

suradnici

Lea Vene, predavač, vanjski suradnik

šifra predmeta

44387

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Teorija i kultura mode

Satnica

3 (1+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Pohađanje predavanja i sudjelovanje na seminarima

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Prepoznati ključne fenomene odijevanja i mode u različitim kulturama i društvima
•    Kritički promišljati dosadašnje pristupe odijevanju unutar različitih znanstvenih disciplina
•    Kritički promišljati vrijednost znanstvenih pojmova vezanih uz fenomen odijevanja i mode
•    Prosuđivati antropološki doprinos globalnoj slici povijesti odijevanja u različitim tipovima društava - od homogenih malih zajednica do velikih,
kulturološki heterogenih društava
•    Prepoznati značaj polisistemske teorije i njene potencijalne primjene u istraživanju suvremenog odijevanja i mode
•    Prepoznati osnovne karakteristike funkcioniranja suvremenih sistema mode (u domeni proizvodnje, institucionalne medijacije, trgovine i potrošnje) na lokalnom i globalnom nivou

Okvirni sadržaj predmeta

Cilj je kolegija upoznati studente sa antropološkim pristupom fenomenu mode koji proučava funkcioniranje modnog sistema: od dizajna i proizvodnje, do institucijske medijacije i trgovine, do potrošnje i recepcije mode. Osnovne teme: 1) od lokalne do globalne organizacije proizvodnje; 2) globalni marketing (dućani, reklame, marke) i njihov utjecaj na urbane kulture i krajolike; 3) porast u institucijskoj medijaciji mode (TV, internet, modni časopisi, publikacije, galerije, muzeji); 4) odnos mode, dizajna i umjetnosti u 20-tom stoljeću; 5) različite dinamike muške i ženske mode; 6) od dizajna odjeće do dizajna marki; 7) povijesna dinamika potrošnje - pitanja političkih sistema, klase, rase i roda; 8) modni stilovi ""odozdo"" - grupni i individualni identiteti.

Cilj predmeta

Cilj je predmeta upoznati studente sa antropološkim komparativnim pristupom fenomenu odijevanja u različitim kulturama. Studenti će isto tako kritički preispitati razlike u definicijama pojmova «odijevanje» i «moda» unutar različitih znanstvenih disciplina, te se upoznati sa problemima oko neusklađenosti pojmova zbog relativno naglog recentnog razvoja istraživanja odijevanja i mode kao kulturnog fenomena. Studenti će se zatim upoznati sa osnovnim karakteristikama i povijesnom dinamikom odijevanja u različitim tipovima društava (homogenim, heterogenim/homogenim i heterogenim/heterogenim).  Nadalje, studentima će se ukazati na interdisciplinarnost u suvremenim teorijskim pristupima u istraživanjima odijevanja i mode, pa tako i antropološkim. Posebna pažnja će se posvetiti socio-semiotičkom teoretskom modelu, Polisistemskoj teoriji, koja pristupa istraživanjima svih kulturnih aktivnosti (pa tako i odijevanja) kao dinamičnim procesima u nastajanju. Kroz usmene seminarske radove i diskusije studente će se poticati na kritičko promišljanje zadane literature, te argumentirano izlaganje vlastitih ideja u diskusijama i pismenim esejima.

Literatura potrebna za ispit

  • Breward, Christopher. (2003). Fashion. Oxford University Press.
  • Bourdieu, Pierre. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste. Harward University Press.
  • Appadurai, Arjun. (1986). The social life of things: Commodities in cultural perspective. Cambridge University Press. (Part 1)
  • Derycke, L. and Van de Veire, S. (Ed.) (1999). Belgian fashion design. Ghent-Amsterdam: Ludion.
  • Kondo, Dorinne. (1997). About face: Performing race in fashion and theater. New York: Routledge.

Dopunska literatura

  • The immaterial. (2004). Special report no 1. Research center: Institut Francais de la Mode.
  • Klein, Naomi. (2000). Patriarchy gets funky: The triumph of identity marketing. Vintage Canada. (pp. 107-127)
  • Wilson, Elizabeth. (2000). Bohemians: The glamorous outcasts. London. Martin, Richard. (1999).
  • A Note: Art & Fashion, Victor & Rolf. Fashion Theory, vol.3, Issue 1, pp. 109-120.

Antropologija mode

Povezane teme