unizg Pretraga

Prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič

Zavod

Zavod za dizajn tekstila i odjeće

Predmeti

Povijest tekstila i odjeće, Povijest tekstila i odjeće I, Povijest tekstila i odjeće II, Muzealizacija mode, Povijest odijevanja I/014, Povijest odijevanja II/014, Povijest odijevanja III/014, Antropologija mode, Suvremena moda, Moda XX. stoljeća, Povijest tekstila

 Web linkovi


 Akademsko obrazovanje

 • 1995.-1998.: diplomirala na studiji modnog dizajna, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu

 • 1997.- 2002.: završila diplomski dvopredmetni studij povijesti umjetnosti i etnologija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 • 2004.-2010.: doktorirala na Odsjeku za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet Svečilište u Zagrebu (mentor: prof. dr.sc. Zvonko Maković). Tema: Kultura odijevanja u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće,


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • od 2002. do 2004. godine - volontirala na Zavodu za dizajn tekstila i odjeće, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet.

 • od 2004. do 2010. godine - asistentica na Zavodu za dizajn tekstila i odjeće, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet.

 • od 2010. do 2013. - viša asistentica, na Zavodu za dizajn tekstila i odjeće, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet.

 • od 2013. do 2018. -  docentica na Zavodu za dizajn tekstila i odjeće, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet.

 • 0d 2018. - 2023.-  izvanredna profesorica na Zavodu za za dizajn tekstila i odjeće, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet.

 • Od 2023.- redovita profesorica na Zavodu za za dizajn tekstila i odjeće, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet.

Znanstvena djelatnost

 • znanstveni rad usmjeren je na proučavanje poveznica između povijesti odijevanja i društveno-kulturalne reprezentacije odjeće u vizualnim izvorima kao što su slikarstvo, grafika i fotografija. Bavi se povijesno-modnim zaokretima te razvojem marginalnih odjevnih diskursa tijekom pojedinih stilskih razdoblja. Autorica je prve knjige o povijesti mode na tlu Hrvatske, konkretnije Zagreba na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće (2012.).
 • područja znanstvenog interesa: povijest mode, antroplogija mode, muzelizacija mode, modni dizajn

Nastavna djelatnost

Nositeljica i izvoditeljica sljedećih obaveznih kolegija:

 • Preddiplomski studij: Povijest tekstila i odjeće, Povijest tekstila i odjeće I , Povijest tekstila i odjeće II 
 • Diplomski studij: Povijest tekstila, Povijest odijevanja I , Povijest odijevanja II, Povijest odijevanja III , Suvremena moda, Moda XX. stoljeća, Muzealizacija mode, Antroplogija mode

Nositeljica i izvoditeljica izbornog kolegija:

 • Doktorski studij: Odjevni artefakt - metode analiza i atribucije ⁄ Clothing Artifact - Methods of Analysis and Attribution

Znanstveno-stručni rad (izbor)

Knjiga:

 • Simončič, Katarina Nina. Kultura odijevanja u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20. Stoljeće. Zagreb: Plejada d.o.o., 2012.
 • Znanstveno zbirna urednička knjiga: Muzealizacija mode – počeci i izazovi na prostoru Slovenije, Hrvatske i Srbije / Fashion museology – beginnings and challenges in Slovenia, Croatia and Serbia. Simončič, Katarina Nina (ur.). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 2020.

Sveučilišni udžbenik:

 • “Od replike povijesne odjeće do kostima”, ur. Katarina Nina Simončič. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 2020.

Poglavlja u knjizi:

 • Simončič Katarina Nina. IZVORI ZA REKONSTRUKCIJU POVIJESNE ODJEĆE – od prvih publikacija do danas. Od replike povijesne odjeće do kostima. Ur. K. N. Simončič, TTF, 2020, str.: 3-26. E- oblik (u postupku objave)
 • Simončič K. N. Šabarić, I. REKONSTRUKCIJA (INTERPRETACIJA) TE REALIZACIJA POVIJESNIH ODJEVNIH FORMI NA TEMELJU PORTRETA, ARTEFAKTA I FOTOGRAFIJE . Od replike povijesne odjeće do kostima. Ur. K. N. Simončič, TTF, 2020, str.: 44-66. E- oblik (u postupku objave)
 • Simončič Katarina Nina. Modni dizajn i kriza. U: Dizajn i Kriza, Design and crisis, ur. Irfan Hošić, Buybook, 2019. 202-229.
 • Simončič, Katarina Nina. UVOD U POVIJEST MODE, Teorija i kultura mode: discipline, pristupi, interpretacije,  Paić, Žarko ; Purgar, Krešimir (ur.). Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Tekstilno tehnološki fakultet, 2018. Str. 35-57.
 • Simončič, Katarina Nina. Modni oglas - memorijski zapis tekstilne i odjevne produkcije Varteksa, Stoljeće tekstila : 1918-2018, Težak, Spomenka (ur.). Varaždin : Gradski muzej Varaždin, 2018. Str. 45-75.
 • Simončič, Katarina Nina. Hrvatska moda tijekom šezdesetih godina dvadesetog stoljeća, Mit i stvarnost – šezdesete u Hrvatskoj. Ur. Maković Z.; Gašparević M.; Ledić V.; Zagreb : Školska knjiga, 2018. Str. 328-356.
 • Simončič, Katarina Nina. Pitanje odjevnog identiteta Hrvata u ilustriranim knjigama odjevne tematike s kraja 16. stoljeća, Zbornik u čast Zvonka Makovića - Imago. imaginatio, imaginabile, Damjanović, Dragan ; Magaš Bilandžić, Lovorka (ur.).Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018. Str. 55-75.
 • Simončič, Katarina Nina. Women’s Fashion in Dalmatia at the End of the 18th Century, Women, Consumption, and the Circulation of Ideas in South-Eastern Europe, 17th - 19th Centuries, Constanţa Vintilă-Ghiţulescu (ur.). Leiden, Boston : Brill Publisher, 2017. str. 65-95.
 • Simončič, Katarina Nina. Picturing gender: From Identity Code to Resistance Code in Fashion Culture, Theorizing Images, Paić, Žarko ; Purgar, Krešimir (ur.). UK : Cambridge Scholars Publishing, 2016. Str. 260-278.
 • Simončič, Katarina Nina.Influence of ethno style on Croatian Fashion in Clothing in the Period of Art Nouveau, From Traditional Attire to Modern Dress: Modes of Identification, Modes of Recognition in the Balkans (XVIth-XXth Centuries), Constanţa Vintilă- Ghiţulescu (ur.). Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2011. Str. 212-232.
 • Simončič, Katarina Nina. Boja u kulturi odijevanja i u modi hrvatskih dizajnera 20. stoljeća, Moć Boja. Zagreb : Etnografski muzej, 2009. str. 175-187.
 • Simončič, Katarina Nina. Na razmeđu kultura: odijevanje i moda Dubrovnika i Splita u 16.st., Tvrđa, Časopis za književnost – umjetnost – znanost, Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb, 2011, str: 319-325. ISSN 1332-9146

Znanstveni radovi:

 • Ivanković, Emma; Simončič, Katarina Nina; Šabarić, Irena. STUDY CASE – RECONSTRUCTION OF MEN'S CLOTHING FROM THE SECOND HALF OF THE 16TH CENTURY. U: 13 th International Scientific - Professional Symposium, Textile Science & Economy,  Petrak, Slavenka ; Zdraveva, Emilija ; Mijović, Budimir (ur.). Zagreb: University of Zagreb Faculty of Textile Technology, 2020. str. 164-169.
 • Simončič, Katarina Nina. Synergy between tradition and contemporary fashion. U: Kyoto Proceedings - ICOM Costume, Druesedow Jean (ur.). Kyoto: ICOM Costume, 2019. str. 120-138.
 • Simončič, Katarina Nina. Women's Fashion in Zagreb, Croatia, 1900-1918. The Journal of Dress History. 3 (2019) ,1; 104-129.
 • Simončič, Katarina Nina. CONTRIBUTIONS TO FASHION HISTORY – THE TERM CROATO IN THE 16TH CENTURY. MUSEOEUROPE, TEKSTIL, OBLAČILNA KULTURA IN MODA / TEXTILE, THE CULTURE OF CLOTHING AND FASHION / Nives Cvikl, Maja Hren Brvar (ur.). Maribor: Maribor Regional Museum, 2019. str. 14-23.
 • Kodrič Kesovia, Mateo Miguel; Simončič, Katarina Nina. Organizacija i tehnologija suknarstva u Dubrovniku u 15. Stoljeću. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 48 (2016) ,1; 273-291. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=14135‪
 • Simončič, Katarina Nina. Portreti druge polovice 18. stoljeća na tlu Hrvatske – svjedoci odjevnih oblika i modnih utjecaja razdoblja rokokoa. Issues in ethnology and anthropology. 10 (2015) , 4; 893-913 http://www.anthroserbia.org/Journals/Toc/111‪ 
 • Kruljec, Štefica; Simončič, Katarina Nina. Muzej kao prostor prezentacije i edukacije o modi. Tekstil : časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju. 64 (5-6) (2015) ; 190-198.
 • Simončič, Katarina Nina. Source Analysis in Fashion Reconstruction of the late 19th and the early 20th Centur, Tekstil: časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju. 62 (2013) , 11-12; 424-436.
 • Simončič, Katarina Nina. Odjevna proizvodnja Zagreba u razdoblju secesije, Zbornik - Muzej primenjene umetnosti. VII (2011) ; 41-52 (članak, znanstveni).
 • Simončič, Katarina Nina. Moda u vrijeme hrvatskog narodnog preporoda, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, urednik: doc. dr.sc Hrvoje Gračanin, sv. 42, 2011.

Publicirani puni tekstovi izlaganja na znanstvenim skupovima / rad u zborniku sa znanstvenog skupa objavljen u cjelini  (međunarodna recenzija):

 • Simončič, Katarina Nina. Synergy between tradition and contemporary fashion. U: Kyoto Proceedings - ICOM Costume, Kyoto, Japan, 2019. str. 120-138 (u postupku objave)
 • Simončič, Katarina Nina. Prilog poznavanju povijesti odijevanja: zakoni protiv raskoši i njihov utjecaj, Pažnja! Odjeća, umjetnost, identitet. Hoišć, Irfan (ur.). Bihać : Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, 2014. 13-29.
 • Simončič, Katarina Nina.Jacket-bodice from the end of the 17th century - analyises and attributes. Book of Proceedings for the 7th International Textile, Clothing & Design Conference, Dragčević, Zvonko (ur.). Zagreb : Tekstilno-tehnološki fakultet, 2014. 640-645.
 • Simončič, Katarina Nina. Pokušaj rekonstrukcije kulture odijevanja Dubrovnika u 15. i 16. stoljeću. Odjeća kao simbol identiteta u djelima historije umjetnosti. Hošić, Irfan (ur.). Sarajevo : Tehnički fakultet, Bihać, 2012. 31-47.
 • Simončič, Katarina Nina. The Question of Continuity and Discontinuity in fashion, Book of Proceedings for the 6rd International Textile, Clothing & Design Conference, Zvonko Dragčević (ur.). Zagreb : Tekstilno tehnološki fakultet, 2012.
 • Simončič, Katarina Nina. Tradicijska baština u suvremenom dizajnu na primjeru lepoglavske čipke, 4th International Scientific-Professional Symposium Textile Science and Economy, Book of Proceedings,  Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 2011., str. 73-80.  (Mjesto i datum održavanja skupa: Zagreb, 26.siječnja.2011.) ISBN: 978-953-7105-39-6
 • Simončič, Katarina Nina. Pokušaj rekonstrukcije kulture odijevanja Dubrovnika u 15. i 16. stoljeću, Znanstveni simpozij: Odjeća kao simbol identiteta u djelima historije umjetnosti, Bihać, Bosna, 23-24.5.2011.
 • Simončič, Katarina Nina. Clothing in Dubrovnik in the 16th Century – A Reflection of a Multicutural Center, 3rd Global Conference­ Fashion: Exploring Critical Issues, Mansfield College, Oxford University, UK, 22-25.9.2011.
 • Simončič, Katarina Nina.Mediterranean and oriental influence on Bosnian garment through centuries, Book of Proceedings for the 4rd International Textile, Clothing & Design Conference, Dragčević, Zvonko (ur.). Zagreb : Tekstilno-tehnološki fakultet, 2008. 1018-1022.
 • Simončič, Katarina Nina. Clothing object as work of art, 3. Međunarodni znanstveni simpozij ITC/DC, Book of Proceedings for the 3rd International Textile, Clothing & Design Conference, TTF, Zagreb, 2006., str. 347-356. (Mjesto i datum održavanja skupa: Dubrovnik, 8.-11.10.2006.) UDK 677(063) + 687(063), ISBN 953-7105-12-1.

Stručni radovi:

 • Simončič, Katarina Nina. A Contribution to Understanding the Textile Terminology in the Dalmatian Area between 2 century BC and 9 century AD. Textile & Leather Review. 1 (2018) , 3-4; 120-128.
 • Katić Križmančić, Tomić, Simončič: Usporedba i analiza filmske kostimografije „Ben-Hur“ iz 1956. i 2016. godine, Tekstil, 66 (11-12) 310-316 (2017.)
 • Simončič, Katarina Nina. Moda u Berlinu na početku 20.stoljeća u ozračju ekspresionizma. Art Magazin Kontura. 133 (2016) ; 69-73.
 • Simončič, Katarina Nina. Dječja moda kroz povijest, Tekstil : časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju (0492-5882) 60 (2011), 10; 518-521.
 • Simončič, Katarina Nina. Hrvatska etnološka baština u oblikovanu suvremenih odjevnih predmeta, Tekstil,časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju, Izdavač: Hrvatski inženjerski savez tekstilaca, Zagreb, Vol. 57., br. 3, 2008., str. 109-112.
 • Simončič, Katarina Nina. Gradska i seoska nošnja Kraljeve Sutjeske, Tekstil,časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju, Izdavač: Hrvatski inženjerski savez tekstilaca, Zagreb, 2008., str.243-251.
 • Simončič, Katarina Nina. Modno poslovno odijevanje,Tekstil, časopis za tekstilnu tehnologiju i konfekciju, Izdavač: Hrvatski inženjerski savez tekstilaca, Zagreb, Vol.56,  broj 10, 2008., str. 633-640.
 • Simončič, Katarina Nina. Modnim tragovima Varaždina -modna krojačica Katica Seglin, Muzej grada Varaždina, 2017. (vodić po izložbi)

 • Simončič, Katarina Nina. ‘Bizarre’ Fabrics, 2013. Fashioning the Early Modern: Creativity and Innovation in Europe, 1500-1800”  On line: http://www.fashioningtheearlymodern.ac.uk/object-in-focus/bizarre-fabrics/
 • Simončič, Katarina Nina. Kultura odijevanja na kompoziciji Gentskog oltara, Alkemijski poliptih, Slivio Vujičić, Zagreb, 2009.
 • Simončič, Katarina Nina. Modni dizajn, Katalog HDD, povodom izložbe Dizajn 09/10, 2010.
 • Simončič, Katarina Nina. Lepoglavska čipka na modnoj odjeći, 11. Međunarodni festival čipke, Lepoglava, 2007.
 • Simončič, Katarina Nina. Lajtmotivi, Ivana Fijolića, 25.1.2006. - 19.2.2006., Galerija Galženica, 2006.
 • Simončič, Katarina Nina. Supermen, Jasminka Končić,  16. – 22. 1. 2006, Galerija SC,2006.
 • Simončič, Katarina Nina. Prodor medijske umjetnosti u svijet mode, Zarez, Zagreb, 4. ožujak, 2010., godište XII,  broj 278, str. 7-10.

 Znanstvene konferencije:

 • Zagreb, Hrvatska 24.09.2020. konferencija Izazovi obrazovanja za dizajn. Predavanje: «Obrazovanja u području modnog dizajna – slučaj Tekstilno - tehnološkog fakulteta». Organizator Studij za dizjan, Zagreb.
 • Maribor, Slovenija, 17th - 19th October 2019, International Symposium TEXTILE, THE CULTURE OF CLOTHING and FASHION,  MUSEOEUROPE 2019,. Lecture: Contributions to fashion history – the term croato in the 16th century
 • Zagreb, Croatia, 25.09.2019. Znanstvena tribina - TSRC. Predavanje “Održiva moda – prednosti i mogučnosti»
 • Kyoto, Japan, 1 - 7 September, 2019, ICOM General Conference, Museums as Cultural Hubs: the Future of Tradition. Lecture: Synergy between tradition and the contemporary fashion.
 • Zagreb, Croatia, 21.3.2019., Međunarodni dan boja 2019, (International Colour Day), Lecture: THE ROLE OF COLOR AND MATERIALS IN THE FORMATION OF SOCIAL HIERARCHY FROM THE 15. - 19. CENTURY (ULOGA BOJA I MATERIJALA U FORMACIJI DRUŠTVENE HIJERARHIJE OD 15.-19. STOLJEĆA)
 • Zagreb, 5.12.2018., XVI. Dies historiae Prvi svjetski rat: sto godina nakon. Tema: Modno ozračje Zagreba u vrijeme Prvog svjetskog rata.
 • London, Engleska, 26.10.2018. Dress and War: Clothing and Textiles at Home and Abroad during the First World War Era, 1910–1920. Tema: Fashion in Zagreb between 1914 -1918.
 • Zagreb, 20.09.2018., Znanstvena tribina - TSRC. Tema “INTERDISCIPLINARNI PRISTUP ANALIZE I ATRIBUCIJE POVJESNOG ODJEVNOG ARTEFAKTA”
 • Zagreb, Hrvatska,17-19.07.2018. Fashion, Costume, Visual Cultures. Tema: Synergy of Fashion and Architecture – ‘Final Home" ( S Petrom Krpan)
 • Zagreb, Hrvatska, 21.03.2018. 5. Međunarodni dan boja MDB 2018 (International Colour Day), Tema: BOJA U SUVREMENOSTI, Predavanje: OSVRT NA PRIMJENU CRNE U KULTURI ODIJEVANJA
 • Zagreb, Hrvatska, 08.-10.11.2017. 6. međunarodna konferencija studenata povijest umjetnosti. Tema: VI. Interdisciplinarnost u povijesti umjetnosti, Sesija: FASHION AS FORMATION OF INDENTITY. Lecture: “From the visual to the archival sources – following the traces of fashion term schiavonetto in the second half of 16th century” (Keynote speaker) link: http://povum.ffzg.unizg.hr/wp-content/uploads/2017/10/Raspored_VI.ICAHS_.pdf
 • Berlin, Njemačka, 14-15.09.2017. DRESSING THE EARLY MODERN NETWORK CONFERENCE 2017: All that Glitters...': Visual Representations of Dress in the Early Modern and the Boundaries of Reliability. Kunstgewerbemuseum & Lipperheidesche Kostümbibliothek, Kulturforum. Lecture: “From the visual to the archival sources – following the traces of the Croatian fashion terminology in Venice in the second half of the 16th century” 
 • Valencia, Španjolska, 30.03.-02.04.2016. ESSHC 2016 - European Social Science History Conference. Women and Gender, Women, Consumption and the Circulation of Ideas in South-Eastern Europe, XVIIth - XIXth centuries. Lecture: “Women's Fashion in Dalmatia at the End of 18th Century”
 • Zagreb, Hrvatska, 25.01.2016., 9. znanstveno-stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo. Predavanje i rad (uz još dva autora): “Kulturne i kreativne industrije u Republici Hrvatskoj”
 • Zagreb, Hrvatska, 26.01.2015., 8. znanstveno-stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo. Predavanje i rad (uz još dva autora): “KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE – POTENCIJAL ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE”
 • Kopenhagen, Danska, 19.-22.6. 2014 / International conference: Textile Terminologies from the Orient to the Mediterranean and Europe 1000 BC – AD 1000, The SAXO Institute, University of Copenhagen, Centre for Textile Research, Copenhagen, Denmark. Lectures:“A Contribution to Understanding the Textile Terminology in the Dalmatian Area between 2nd century BC and 9th century AD”
 • Dubrovnik, Hrvatska, 05. – 08. 5. 2014.7th INTERNATIONAL TEXTILE, CLOTHING & DESIGN CONFERENCE - Magic World of Textiles. Lectures and articles: “Jacket-bodice from the end of 17th century – analysis and attributes
 • Helsinki, Finska, 08.-09.05.2014./ Title of conference: How Do We Study Objects? – Analyses in Artefact Studies, House of Science and Letters in Helsinki. Lectures and articles: “Schiavonetto - clothing term and clothing item at the end of the 16th century” 
 • Sydney, Autralia, 05.-07.2.2014. / Title of conference: International Conference on Croatians' History, Language, and Migration, Macquarie University in Sydney. Lectures: “Clothing Identity of Croats in Engravings by Cesare Vecellio from the End of the 16th Century”
 • Zagreb, Hrvatska, 07-08.11.2013. / Title of conference: Visual Studies as Academic Discipline, Međunarodna znanstvena konferencija: Vizualni studiji kao akademska disciplina : Moć Slike, Sveučiliše u Zagrebu, Tekstilno tehnološki fakultet i Centar za vizualne studije. Lectures and articles:“Trousers and Skirt in Fashion Culture- Symbol of Gender?”
 • Bihać, Bosna i Hercegovina, 07-08.10.2013 / Title of conference: Pažnja! Odjeća, umjetnost, identitet. Lectures and articles:“Prilog poznavanju povijest odijevanja: zakoni protiv raskoši i njihov utjecaj” (Contribution to the Fashion History: sumptuary laws and their influence), in: Pažnja! Odjeća, umjetnost, identitet, ed.: Irfan Hosić, Tehnički fakutet, Bihać, 2014.
 • Dubrovnik, Hrvatska, 07-10.10.2012./Title of conference: 6. Međunarodni znanstveni simpozij ITC/DC. Lectures and articles: “The Question of Continuity and Discontinuity in fashion”, In: Book of Proceedings for the 6rd International Textile, Clothing & Design Conference / Dragčević, Zvonko (ur.). - Zagreb : Tekstilno tehnološki fakultet , 2012. 679-685.
 • Milano, Italija, 07-09.6. 2012./Title of conference: Fashion Tales 2012, 13th International Conference of ModaCult - Center for the Study of Fashion and of Cultural Production. Lectures and articles: “Source Analysis in Fashion Reconstruction of the late 19th and the early 20th Century”
 • Bihać, Bosna i Hercegovina, 23-24.05.2011/ Title of conference: Odjeća kao simbol identiteta u djelima historije umjetnosti. Lectures and articles: “An Attempt of Reconstructing the Clothing Styles of 15th and 16th Century Dubrovnik”, In: Odjeća kao simbol identiteta u djelima historije umjetnosti / Hošić, Irfan (ur.). - Sarajevo : Tehnički fakultet, Bihać , 2012. 31-47 .
 • Oxford, Engleska, 22-25.9.2011./Title of conference: 3rd Global Conference Fashion: Exploring Critical Issues. Lectures and articles:“Clothing in Dubrovnik in the 16th Century – A Reflection of a Multicultural Center”.
 • Zagreb, Hrvatska, 26.01.2011./Title of conference: 4th International Scientific-Professional Symposium Textile Science and Economy- 4. Internacionalno znanstveno –stručno savjetovanje tekstilne znanosti i gospodarstva na temu “Modni dizajn kao novi kreativni identitet“. Lectures and articles:“Traditional Heritage in Modern Fashion Design on the example of Lepoglave Lace- Tradicijska baština u suvremenom dizajnu na primjeru lepoglavske čipke”, In: Book of Proceedings, Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet , 2011. 73-80.
 • Florenza, Italija, 04-07.11.2010./Title of conference: Costume Colloquium II, Dress for dance, Florence. Lectures and articles: “Croatian Dance Costume in the 19th Century ; Symbol of Social and Political Changes in Zagreb”
 • Zagreb, Hrvatska, 27.11.2009. Modno znanstvena tribina Tekstilno tehnološkog fakulteta, Velesajam. Predavanje: „Modno poslovno odijevanje“
 • Dubrovnik, 05-10.10.2008./Title of conference: 4. Međunarodni znanstveni simpozij ITC/DC Lectures and articles:“Mediterranean and oriental influence on Bosnian garment through centuries”, In: Book of Proceedings for the 4rd International Textile, Clothing & Design Conference, TTF, Zagreb, 2008., str. 1018-1022.
 • Bucharest, Romania, 13th-14th June 2008 / Title of conference: From traditional attire to the modern dress. Lectures and articles: “Influence of Ethno Style on Croatian Fashion in Clothing in the Period of Art Nouveau“
 • Firenza, Italija, 28.01. - 04.02.2007. Međunarodni znanstveni simpozij: Fashion as tool for dialogue. The needs of new generations express and compare themselves through coulours, shapes and materials. Lecture:„Traditional clothes - inspiration for contemporary fashion design“
 • Dubrovnik, 08-11.10.2006./Title of conference: 3. Međunarodni znanstveni simpozij ITC/DC Lectures and articles:“Clothing object as work of art”, In: Book of Proceedings for the 3rd International Textile, Clothing & Design Conference, TTF, Zagreb, 2006., str. 347-356.

Mentorstva:

 • završni rad (43)
 • diplomski rad (67)

Prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič