unizg Pretraga

Doktorska disertacija

Poslijediplomski sveučilišni znanstveni studij za stjecanje doktorata znanosti završava polaganjem svih upisanih ispita te izradbom i javnom obranom doktorskog rada.

Doktorand prije obrane doktorskog rada treba ostvariti najmanje 110 ECTS bodova na temelju:

  • položenih svih 8 kolegija (3 obvezna, 4 izborna i 1 opći izborni),
  • izrađena 3 projektna zadatka i
  • objavljenih znanstvenih radova iz područja istraživanja, od čega je objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan međunarodno recenzirani znanstveni rad tematski vezan za doktorsko istraživanje (u kojemu je doktorand jedini ili jedan od glavnih autora s najviše tri autora na radu). Doktorand mora ostvariti najmanji 62 ECTS boda.

Doktorska disertacija