unizg Pretraga

Obvezni predmeti

Na prvoj godini doktorskog studija upisuju se dva obvezna predmeta: Odabrana poglavlja iz matematike i Metodologija znanstvenog rada.

Predmet Odabrana poglavlja iz matematike upisuje se s fondom od 30 sati nastave, a polaganjem ispita student stječe 4 ECTS boda.

Predmet Metodologija znanstvenog rada upisuje se s fondom od 15 sati nastave, a polaganjem ispita student stječe 2 ECTS boda.

Obavezni predmeti

Naziv predmeta Nositelj Broj sati ECTS
Metodologija znanstvenog rada Zvonko Dragčević, Sandra Bischof 15 2
Odabrana poglavlja iz matematike Kristina Krulić Himmelreich, Mirna Rodić 30 4

Ishodi učenja po predmetima

Obvezni predmeti