unizg Pretraga

Obvezni predmeti

Na prvoj godini doktorskog studija upisuju se dva obvezna predmeta: Statističke metode u tekstilnoj znanosti i Metodologija znanstvenog rada, a  na drugoj godini jedan: Diskusijska skupina.

Predmet Metodologija znanstvenog rada upisuje se s fondom od 15 sati nastave, a polaganjem ispita student stječe 2 ECTS boda.

Predmet Statističke metode u tekstilnoj znanosti upisuje se s fondom od 30 sati nastave, a polaganjem ispita student stječe 4 ECTS boda.

Predmet Diskusijska skupina upisuje se s fondom od 30 sati nastave, a polaganjem ispita student stječe 4 ECTS boda.

Obavezni predmeti

Naziv predmeta Nositelj Broj sati ECTS
Metodologija znanstvenog rada Zvonko Dragčević, Sandra Bischof 15 2
Statističke metode u tekstilnoj znanosti Ksenija Smoljak Kalamir 30 4
Diskusijska skupina Svi studijski savjetnici 30 4

Ishodi učenja po predmetima

Obvezni predmeti