unizg Pretraga

Znanstveni radovi iz područja istraživanja

Tijekom doktorskog studija student je obvezan steći najmanje 62 ECTS boda objavljivanjem znanstvenih radova koji se vrednuju kako slijedi:

Rad ECTS
Znanstveni rad u CC časopisu 40
Znanstveni rad u SCI, SCI-E časopisu 30
Znanstveni rad u ostalim časopisima 20
Poglavlje u znanstvenoj knjizi 20
Rad objavljen u cijelosti u zborniku radova međunarodnog znanstvenog skupa 15
Rad objavljen u cijelosti u zborniku radova na domaćem znanstvenom skupu 10
Potpuno ispitani patenti 30
Konsenzualni patenti 20
Vođenje znanstvenog projekta 30

Iskazani ECTS bodovi vrijede za objavljene radove do tri autora. Za objavljene radove s više od tri autora pripadajući iznos ECTS bodova (75% ako su 4 autora, 50% ako su 5 autora, 6 ili više autora - svaki po (100/N)%, N=broj autora.

Znanstveni radovi iz područja istraživanja