unizg Pretraga

Znanstveni radovi iz područja istraživanja

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja  (NN 28/17)

Tijekom doktorskog studija student je obvezan steći najmanje 62 ECTS boda objavljivanjem znanstvenih radova koji se vrednuju kako slijedi:

Rad ECTS
Znanstveni rad kategorije A Pravilnika do 4 autora* 40
Znanstveni rad kategorije A Pravilnika do 5 autora 30
Znanstveni rad kategorije A Pravilnika do 6 autora 20
Znanstveni rad kategorije A Pravilnika do 7 autora 10
Znanstveni rad kategorije A Pravilnika više od 7 autora 5
Znanstveni rad kategorije B Pravilnika do 4 autora* 30
Znanstveni rad kategorije B Pravilnika do 5 autora 22,5
Znanstveni rad kategorije B Pravilnika do 6 autora 15
Znanstveni rad kategorije B Pravilnika do 7 autora 7,5
Znanstveni rad kategorije B Pravilnika više od 7 autora 2,5
Znanstveni rad u ostalim časopisima do 4 autora* 20
Znanstveni rad u ostalim časopisima do 5 autora 15
Znanstveni rad u ostalim časopisima do 6 autora 10
Znanstveni rad u ostalim časopisima do 7 autora 5
Poglavlje u znanstvenoj knjizi 20
Znanstveni rad C kategorije Pravilnika ako je student prezentirao 15
Znanstveni rad C kategorije Pravilnika koautorstvo bez sudjelovanja 10
Rad objavljen u cijelosti u zborniku radova na domaćem znanstvenom skupu koji je student prezentirao 10
Rad objavljen u cijelosti u zborniku radova na domaćem znanstvenom skupu 5
Potpuno ispitani patenti do dva autora 30
Potpuno ispitani patenti više od dva autora 15
Konsenzualni patenti do dva autora 20
Konsenzualni patenti više od dva autora 10
Vođenje znanstvenog projekta 30
Sudjelovanje na Danu doktoranada usmenim / posterskim izlaganjem 4 / 2
Inovacije nagrađene na međunarodnim izložbama** 15
Inovacije nagrađene na domaćim izložbama** 10
Sudjelovanje u zimskim i ljetnim školama*** 5
Prisustvovanje na predavanjima renomiranih gost predavača u okviru doktorskog studija TZT 2
Sažeci u zbornicima skupova 2

* Iskazani ECTS bodovi vrijede za objavljene radove do četiri autora. Za objavljene radove s više od četiri autora pripadajući iznos ECTS bodova se računa sukladno čl. 15 Pravilnika – 100% za do četiri autora, 75% za 5 autora, 50% za 6 autora; 25% za 7 autora, a za više od 7 autora sam uzela pola od ECTSa za 7 autora jer ISVU ne može računati

** Nagrada za inovaciju boduje se samo jednom, dakle ako je jedna inovacija više puta nagrađena na međunarodnim i domaćim izložbama boduje se samo jedna nagrada u kategoriji povoljnijoj za kandidata

*** Za sudjelovanje u ljetnoj ili zimskoj školi dodjeljuje se broj ECTS-a od strane organizatora ili ako to nije određeno na taj način dodjeljuje se 5 ECTS-a

Znanstveni radovi iz područja istraživanja