unizg Pretraga

Izborni predmeti

Izborni predmeti služe usmjeravanju obrazovanja studenta u užem području znanstvenog istraživanja u tekstilnoj tehnologiji.

Izborni predmeti su podijeljeni u dvije skupine:

  • Izborni predmeti iz područja tekstilne tehnologije
  • Opći izborni predmeti

Doktorand je obvezan upisati i položiti najmanje pet predmeta iz ponude: Izborni predmeti iz područja tekstilne tehnologije i jedan predmet iz ponude: Opći izborni predmeti.

Studenti se obvezuju upisati i položiti najmanje pet predmeta iz skupine izbornih predmeta iz područja tekstilne tehnologije i jedan predmet iz skupine općih izbornih predmeta. Prema njihovim osobnim interesima, studenti mogu zamijeniti jedan predmet iz skupine općih izbornih predmeta s predmetom iz drugih poslijediplomskih sveučilišnih programa.

Izborni predmeti iz područja tekstilne tehnologije

Naziv predmeta Nositelj Broj sati ECTS
Analitički mjerni sustav Branka Vojnović 15 2
Antropometrijski sustavi i odjevne veličine Darko Ujević 30 4
Boja u dizajnu i menadžmentu Martinia Ira Glogar 30 4
Ekološki pristup u njezi tekstila Tanja Pušić, Ivo Soljačić 30 4
Elektromagnetski valovi u oplemenjivanju tekstila Sandra Bischof 30 4
Enzimi u procesima oplemenjivanja i njege tekstila Ivo Soljačić, Tanja Pušić, Anita Tarbuk 30 4
Ergonomija radnih procesa odjevnih tehnologija Zvonko Dragčević, Anica Hursa Šajatović 30 4
Fizikalno-kemijski procesi i učinci u mokrom oplemenjivanju tekstila Ivo Soljačić, Ana-Marija Grancarić, Anita Tarbuk 30 4
Funkcije rukovanja u odjevnoj tehnologiji Ne izvodi se u akad. god. 2021./2022. 30 4
Industrijski inženjering Zvonko Dragčević, Anica Hursa Šajatović 30 4
Integrirani sustavi u inteligentnoj odjeći Dubravko Rogale 30 4
Inženjersko projektiranje odjeće Jelka Geršak 30 4
Kemija materijala i nanotehnologija Gordana Pavlović 30 4
Kemija otpadnih voda u tekstilnoj industriji Branka Vojnović 30 4
Kemijska modifikacija celuloznih materijala Sandra Bischof 30 4
Kontrola onečišćenja zraka u tekstilnoj proizvodnji Sandra Flinčec Grgac 30 4
Kooperativni sustavi upravljanja okolišem Ne izvodi se u akad. god. 2021./2022. 30 4
Mehanika vlaknatih kompozita Edita Vujasinović, D. Hui 30 4
Metode računalne 3D konstrukcije odjeće Slavenka Petrak 30 4
Mjerne metode i analiza procesnih parametara Dubravko Rogale 30 4
Multifunkcijska bojila u primjeni Đurđica Parac-Osterman, Sutlović Ana 30 4
Nanostrukture Karlo Lelas 30 4
Nova bojila i napredne tehnologije u 21 st. Ana Sutlović 30 4
Novi postupci škrobljenja Stana Kovačević, Ivana Schwarz 30 4
Numeričke metode u tekstilnom inženjerstvu Ne izvodi se u akad. god. 2021./2022. 30 4
Odjevni artefakt - metode analiza i atribucije Katarina Nina Simončič 30 4
Primjena hladnih plazmi u obradi tekstila Sanja Ercegović Ražić, Milošević S. 30 4
Procesni parametri izrade pletiva Vesna Marija Potočić Matković 30 4
Projektiranje struktura predenih pređa Zenun Skenderi 30 4
Projektiranje struktura tkanina Željko Penava 30 4
Reologija Budimir Mijović 30 4
Sofisticirani pristup proizvodnje odjeće i obuće Darko Ujević 30 4
Spektroskopska karakterizacija bojila i pigmenata Livio Racane 30 4
Struktura i svojstva bojila Livio Racane 30 4
Strukture i svojstva netkanog tekstila Zenun Skenderi, Dragana Kopitar 30 4
Suvremeni digitalni tisak Igor Majnarić 30 4
Tehnički tekstil u separacijskim procesima Maja Somogyi Škoc 30 4
Tekstil za zaštitu od ultraljubičastog zračenja Antoneta Tomljenović 30 4
Teorijske analize pletiva i procesa pletenja Vesna Marija Potočić Matković 30 4
Teorijske analize u procesu pripreme pređe i izradi tkanina Stana Kovačević 30 4
Termoizolacijska svojstva odjeće Snježana Firšt Rogale 30 4
Topološke invarijante pri projektiranju funkcionalne odjeće Slavica Bogović 30 4
Udobnost tekstila i odjeće i mogućnosti vrednovanja Sanja Ercegović Ražić 30 4
Upravljački sustavi s mikropneumatikom Goran Čubrić 30 4
Vlakna iz biorazgradivih polimera Edita Vujasinović, Brunšek Ružica 30 4
Vlakna u forenzici Edita Vujasinović 30 4

Ishodi učenja po predmetima

Izborni predmeti