unizg Pretraga

Knjižnični odbor

Imenuju se članovi Knjižničnog odbora Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Odlukom donesenom na 1. redovitoj sjednici FV-a, 21.10.2020., u sastavu:

 1. Izv. prof. dr. sc. Ivana Schwarz, predsjednica
 2. Prof. dr. sc. Ivan Novak, član
 3. Izv. prof. dr. sc. Ružica Brunšek, članica
 4. Izv. prof. dr. sc. Slavica Bogović, članica
 5. Dr. sc. Davor Jokić, mag. phil., viši knjižničar
   

Knjižnica ima voditelja i knjižnični odbor sastavljen od djelatnika knjižnice i predstavnika Fakulteta u čijem je sastavu.

Knjižnični odbor radi na sjednicama koje saziva njegov predsjednik.

Knjižnični odbor:

 • razmatra poslovanje i rad Knjižnice
 • potiče donošenje mjera za unaprjeđenje rada Knjižnice
 • predlaže nabavu knjižnične građe i opreme
 • predlaže mjere zaštite knjižnične građe
 • odlučuje o stegovnom postupku za neurednost korisnika
 • obavlja druge poslove sukladno Pravilniku o knjižnici te nalozima dekana

Kontakt osoba: dr. sc. Davor Jokić, mag. phil., viši knjižničar – davor.jokic@ttf.unizg.hr

Knjižnični odbor