unizg Pretraga

Povjerenstvo za projekte

Imenuju se članovi Povjerenstva za projekte Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Odlukom donesenom na 1. redovitoj sjednici FV-a, 21.10.2020., u sastavu:

 1. Izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac, predsjednica Povjerenstva
 2. Prof. dr. sc. Tomislav Rolich, član
 3. Izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić, članica

 4. Izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk, članica

 5. Doc. art. Josipa Štefanec, članica

 6. Franjo Benjak, mag. oec., član

Povjerenstvo za projekte sudjeluje u:

 • Pomaganju djelatnicima kod prijave natječaja na projekte financirane iz domaćih i međunarodnih izvora;
 • Provodi edukaciju (radionice, tribine i tečajeve) o načinima pripreme novih projekata za pojedine natječaje
 • Informira djelatnika Fakulteta o aktualnim natječajima za prijavu projekata;
 • Uspostavlja kontakte s državnim i javnim tijelima te privatnim sektorom s ciljem njihovog uključivanja u projekte Fakulteta;
 • Upravlja Uredom za projekte čime se osigurava:
 • suradnja s drugim sličnim uredima/centrima
 • kreira sadržaj za diseminaciju informacija putem mrežne stranice
 • vođenje arhive projekata.

Povjerenstvo za projekte i Ured za projekte pripremili su u 2018.oj godini dvije radionice za prijavu projekata:

 • (poveznica na materijale s radionice 1)
 • (poveznica na materijale s radionice 2)

Kontakt osoba: Izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac – sflincec@ttf.unizg.hr

 

 

Povjerenstvo za projekte