unizg Pretraga

Povjerenstvo za predocjenu i unifikaciju stručnih izvješća za napredovanje nastavnika

Imenuju se članovi Povjerenstva za predocjenu i unifikaciju stručnih izvješća za napredovanje nastavnika Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Odlukom donesenom na 1. redovitoj sjednici FV-a, 21.10.2020., u sastavu:

Prof. dr. sc. Zenun Skenderi, predsjednik Povjerenstva

Za područje Tehničkih znanosti:
Prof. dr. sc. Zenun Skenderi, član
Prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, članica
Izv. prof. dr.sc. Maja Somogyi Škoc, članica

Za područje Prirodnih znanosti:
Izv. prof. dr. sc. Livio Racané, član

Za Umjetničko područje:
Prof. art. Andrea Pavetić, članica

Za područje Društvenih znanosti i Humanističkih znanosti:
Izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič, članica

Povjerenstvo za predocjenu i unifikaciju stručnih izvješća za napredovanje nastavnika