unizg Pretraga

Odbor za znanstveno-istraživački i umjetnički rad

Imenuju se članovi Odbora za znanstveno-istraživački i umjetnički rad Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Odlukom donesenom na 1. redovitoj sjednici FV-a, 21.10.2020., u sastavu:

 1. Izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac
 2. Prof. dr. sc Tanja Pušić
 3. Prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale
 4. Izv. prof. dr. sc. Livio Racané
 5. Izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič
 6. Izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić

Odbor za znanstveno-istraživački i umjetnički rad ima nekoliko uloga:

 • Provodi obavezno jednogodišnje ocjenjivanje rada doktoranada i dvogodišnje ocjenjivanje njihovih mentora, te poslijedoktoranada i njihovih mentora
 • Surađuje s Vijećem doktorskog studija,
 • Surađuje s Povjerenstvom za projekte čime se osigurava priprema suradnika i materijala za prijavu novih projekata
 • Savjetuje djelatnike fakulteta u pripremi znanstveno-istraživačkih ili umjetničko - istraživačkih projekata
 • Uspostavlja kontakte s državnim i javnim tijelima te privatnim sektorom s ciljem njihovog uključivanja u projekte Fakulteta;

Odbor za znanstveno-istraživački i umjetnički rad pripremio je u 2018/2019. godini nove obrasce za evaluaciju doktoranada, njihovih mentora, te poslijedoktoranada i njihovih mentora *(čekamo naputke VTPa za finalnu verziju), te nove obrasce za prijavu projekata (*planira se njihovo donošenje tokom lipnja)

Kontakt osoba: Izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac – sflincec@ttf.unizg.hr

Odbor za znanstveno-istraživački i umjetnički rad