unizg Pretraga

Vijeće doktorskog studija (VDS)

Vijeće doktorskog studija (VDS) uspostavljen je Odlukom Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta - 3. red. sjed. FV-a (20. prosinca 2021.)

Članovi:

 1. Prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale, voditeljica
 2. Prof. dr. sc. Tanja Pušić, zamjenica voditeljice
 3. Prof. dr. sc. Tomislav Rolich, član
 4. Izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, članica
 5. Izv. prof. dr. sc. Nina Katarina Simončič, članica
 6. Izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac, članica
 7. Izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić, članica
 8. Izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk, članica
 9. Izv. prof. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić
 10. Doc. dr. sc. Bosiljka Šaravanja
 11. Anja Ludaš, mag. ing. techn. text., predstavnica doktoranada, članica

Kontakt osoba: Sandra Jakobašić, administrator doktorskog studija – ds@ttf.unizg.hr

Vijeće doktorskog studija (VDS)