unizg Pretraga

Odbor za odnose s javnošću

Odbor za odnose s javnošću Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta osnovan je odlukom Fakultetskog vijeća 21. siječnja 2013. godine s ciljem sistematiziranja djelatnosti promidžbe svih znanstvenih, nastavnih i umjetničkih aktivnosti Fakulteta i njihove promocije.

Organiziran je u tri međusobno zavisne i koordinirane cjeline:

  • Središnji odbor
  • Odbor za vizualni identitet
  • Odbor za organizaciju tribina

Djelatnosti Odbora za odnose s javnošću obuhvaćaju cijeli niz aktivnosti u segmentu pripreme informativnog sadržaja, grafičke pripreme, grafičkog dizajna i izrade vizuala, vizualnih komunikacija i marketinga te osiguravanja medijskog pokroviteljstva.

Odbor za odnose s javnošću također vrši promidžbu djelatnosti Fakulteta kroz organiziranje javnih tribina (znanstvenih i gospodarskih), razvoj i praćenje vizualnog identiteta, pripremu tiskanih i digitalnih promotivnih materijala (letaka, brošura, kataloga, postera i plakata, bannera, publikacija, videozapisa, roll up reklame, itd.) te promotivnih poklon artikala (tiskani, digitalni i tekstilni promotivni artikli), koordiniranu distribuciju promotivnih materijala partnerskih institucija i organizaciju press konferencija.

Osim prethodno spomenutih aktivnosti, Odbor aktivno sudjeluje u aktivnostima najave, koordiniranja i suorganizacije tradicionalnih događanja kao što su Dan Fakulteta, Dan otvorenih vrata, Smotra Sveučilišta u Zagrebu, izložbe i modne revije te pomaže pri organiziranju sportske i znanstvene manifestacije Tehnologijada.

Odbor za odnose s javnošću intenzivno prati događanja u kojima sudjeluju zaposlenici i studenti Fakulteta te organiziraju objave istih na mrežnim stranicama Fakulteta (http://www.ttf.unizg.hr/), Facebook stranici Fakulteta (https://facebook.com/TTFunizg/) i na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (http://www.unizg.hr/).

U Odbor za odnose s javnošću (OOJ) Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta imenuju se kako slijedi:

Voditeljica Središnjeg odbora:

Doc. dr. sc. Ivana Špelić, voditeljica

Središnji odbor:

Doc. dr. sc. Ivana Špelić, voditeljica
Doc. dr. sc. Lea Botteri, članica
Doc. dr. sc. Bosiljka Šaravanja, članica
Željka Pavlović, mag. ing. techn. text., članica
Emili Ema Sedlar, struč. spec. oec., članica

Odbor za vizualni identitet:

Doc. art. Marin Sovar, voditelj
Dr. sc. Zorana Kovačević, članica
Đurđica Kocijančić, dipl.ing., članica

Odbor za organizaciju tribina:

Doc. dr. sc. Snježana Brnada, članica
Anja Ludaš, mag. ing. techn. text., članica

Kontakt osoba: Doc. dr. sc. Ivana Špelić – ivana.spelic@ttf.unizg.hr

Odbor za odnose s javnošću