unizg Pretraga

Vijeće CTD-a

Vijeće Centra za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn (CTD) uspostavljeno je Odlukom Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta Klasa: 602-04/19-053/05; Urbroj: 251-68-02/1-19-18 od 18. ožujka 2019.

Članovi:

  1. Prof. dr. sc. Ivan Novak, predstojnik Centra
  2. Prof. dr. sc. Tanja Pušić
  3. Prof. dr. sc. Slavenka Petrak
  4. Izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić
  5. Izv. prof. dr. sc. Maja Somogyi Škoc
  6. Izv. prof. dr. sc. Dragana Kopitar
  7. Doc. dr. sc. Bosiljka Šaravanja

Kontakt osoba: Prof. dr. sc. Ivan Novak – ivan.novak@ttf.unizg.hr

Vijeće CTD-a