unizg Pretraga

Laboratorij za CAD/CAM sustave odjevnog inženjerstva

U laboratoriju su instalirani CNC agregati za automatsko računalno iskrojavanje  PROSPIN FASHION 72 i VERSALIS, proizvođača Lectra. Agregati su namijenjeni za iskrojavanje jednog sloja tekstilnog materijala, a mogu se koristiti i za iskrojavanje pojedinačnih krojnih dijelova ili cjelovitih krojnih slika iz papira ili šablona, te su kao takvi prilagođeni za izradu prototipova ili manjih serija odjevnih predmeta.

Svaki agregat se sastoji od stola za polaganje krojne naslage s vakumskom podlogom koja sprečava klizanje tekstilnog materijala i osigurava precizno iskrojavanje krojnih dijelova, pokretne glave s alatima za iskrojavanje, upravljačke konzole i računala s pripadajućim programskim paketom. Pokretna glava s alatima sadrži dva kružna noža, veći za iskrojavanje vanjskih kontura i manji za rezanje ureza na krojnim dijelovima, svrdlo za bušenje i obilježavanje unutarnjih oznaka na krojnim dijelovima, olovku za obilježavanje oznaka ili iscrtavanje krojnih slika na papiru i lasersko svijetlo za detekciju dimenzija krojne slike.

Agregati se koriste u okviru nastavnog rada te za potrebe znanstveno-istraživačkog rada nastavnika Zavoda za odjevnu tehnologiju, kao i studenata doktorskog studija.

Laboratorij za CAD/CAM sustave odjevnog inženjerstva