unizg Pretraga

Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja tekstila

U okviru ovog laboratorija provode se brojna temeljna fizikalno-kemijska ispitivanja raznovrsnih tekstilnih materijala (kvantitativna analiza, količina preparacija, stabilnost oblika i dimenzija, postojanost obojenja u postupcima njege i primjene proizvoda i sl.), kako za potrebe nastavnog procesa, tako i za potrebe znanstveno-istraživačkog rada i suradnje s privredom. Uz primjerenost za temeljna ispitivanja nezaobilazna u kontroli kvalitete tekstilija u skladu s normiranim zahtjevima, laboratorij je opremljen i za ispitivanja pojedinih funkcionalnih svojstava u skladu sa zahtjevima na suvremene tekstilne materijale posebnih i visokih svojstava. Prvenstveno se to odnosi na ocjenu udobnosti na temelju sorpcijskih karakteristika, vodonepropusnosti pri velikim hidrostatskim tlakovima, sposobnosti upijanja tekućine (LCA, Run-off) te specijanih metoda vezanih uz ispitivanje otpornosti na gorenje, sukladno predviđenoj namjeni tekstilnog materijala (npr. zaštitna odjeća, tekstilije za namještaj i građevinarstvo).

Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja tekstila

Povezane teme