unizg Pretraga

Laboratorij za obradu plazmom

Laboratorij za obradu plazmom ustrojen je u lipnju 2008.godine, nalazi se u zapadnom dijelu zgrade na adresi baruna Filipovića 28a, ima površinu od oko 9 m2, i pripada Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila. U laboratoriju je smješten niskotlačni plazma sustav tip Nano LF-40kHz, sastavljen od vakuum pumpe usisne snage 8m3/h, te plinova kisika i argona. Laboratorij je osnovan prvenstveno radi znanstveno-istraživačkog rada u području obrade i modifikacije površine tekstilnih materijala sa svrhom postizanja ciljanih funkcionalnih svojstava. Osim istraživačkog rada u laboratoriju se održava i praktični dio nastave za studente (vježbe) iz kolegija „Proizvodnja i modifikacija umjetnih vlakana“ na diplomskom studiju TKME smjera, u okviru kojeg se upoznaju sa radom plazme i provode razne modifikacije površine tekstilnih materijala sukladno nastavnom programu.

Mogućnosti rada sa niskotlačnim plazma sustavom su:

  • Čišćenje površine,
  • Modifikacija/aktivacija površine tekstilnih materijala kisikovom plazmom,
  • Fizikalna ablacija argonovom plazmom
  • Procesi nagrizanja površine kisikovom plazmom,
  • Polimerizacija kemijskih sredstava primjenom  PE-CVD postupka
  • Depozicija kemijskih sredstava i spojeva (npr. AgNO3, AgCl) primjenom  Ar-DPDP postupka,
  • Fiksiranje sredstva argonovom plazmom.

Laboratorij za obradu plazmom

Povezane teme