unizg Pretraga

Laboratorij za računalno konstruiranje odjeće

Laboratorij je opremljen suvremenim CAD/CAM sustavom proizvođača Lectra, koji je namijenjen za računalni dizajn tekstila i odjeće te računalnu konstrukcijsku pripremu odjeće. Na 12 računala instalirane su najnovije licence programa za dizajn tekstila i odjeće te programa za računalnu konstrukciju, modeliranje i gradiranje krojeva te uklapanje krojnih slika. Laboratorij je opremljen i digitalizatorom krojnih dijelova te crtalom krojnih slika.

Oprema laboratorija koristi se za potrebe izvođenja nastavnog procesa na različitim razinama i smjerovima studijskih programa koji se izvode na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, kao i tijekom izrade završnih i diplomskih radova. Također, opremu povremeno koriste i strani studenti, koji u sklopu programa razmjene Erasmus + dolaze na Tekstilno-tehnološki fakultet.

Oprema se koristi i u okviru znanstveno-istraživačkog rada djelatnika Zavoda za odjevnu tehnologiju, studenta doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija, a omogućuje i suradnju s gospodarstvom u okviru stručne djelatnosti.   

U Zavodu za odjevnu tehnologiju instaliran je i CAD sustav za računalno projektiranje odjeće.

Laboratorij za računalno konstruiranje odjeće