unizg Pretraga

Laboratorij za tekstilno-mehanička ispitivanja

Laboratorij za tekstilno-mehanička ispitivanja  Zavoda za projektiranje i menadžment tekstila opremljen je opremom za ispitivanje mehaničkih svojstava pređa, tkanina, pletiva, netkanog i tehničkog tekstila koja se provode u skladu s ISO normama.

Posebno se ističe dinamometar Textechno Statimat M za ispitivanje prekidnih svojstava pređe i plošnih tekstilnih proizvoda i Torzimetar proizvođača Mesdan za određivanje uvojitosti jednonitnih i višenitnih pređa i debljinomjer Hess.

U okviru laboratorija izvodi se praktični dio vježbi iz niza kolegija, kao i izrada završnih i diplomskih radova studenata Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Osim nastave u Laboratoriju za tekstilno-mehanička ispitivanja se izvode brojna ispitivanja za znanstveno-istraživački rad na opremi kao i na uređajima koji su patentirani od strane istraživačkog tima. Jedan od patentiranih uređaja je uređaj za mjerenje otpornosti tehničkih tekstilnih plošnih proizvoda na dvoosna ciklička naprezanja.

Laboratorij za tekstilno-mehanička ispitivanja