unizg Pretraga

Studio za inženjersko projektiranje i dizajniranje pređa, tkanina, pletiva, tehničkog i netkanog tekstila

Suvremeno opremljen Studio namijenjen je projektiranju pređa, tkanina, pletiva, tehničkog i netkanog tekstila. Opremljen je strojevima za proizvodnju pređa (prstenasta predilica, stroj za prematanje pređa,stroj za končanje sa šupljim vretenom), strojevima za proizvodnju pletiva (čaraparski automat, ravnopletaći strojevi) te računalima za projektiranje i dizajn različitih tekstilnih struktura.

Studio je namijenjen izvođenju predavanja i vježbi iz niza kolegija čiji su nositelji i izvoditelji članovi Zavoda za projektiranje i menadžment tekstila, kao i izradi završnih i diplomskih radova studenata TTF-a.

Studio koriste studenti različitih smjerova i modula na svim razinama studija prisutnog na TTF-u te studenti iz raznih europskih zemalja koji na TTF dolaze u sklopu Erasmus+ programa.

Kapaciteti studija koriste se i u znanstveno-istraživačkom radu nastavnika Zavoda kao i studenata doktorskog studija.

Studio za inženjersko projektiranje i dizajniranje pređa, tkanina, pletiva, tehničkog i netkanog tekstila