unizg Pretraga

prof. dr. sc. Ana Sutlović

Zavod

Zavod za tekstilnu kemiju i ekologiju

Predmeti

Bojadisanje tekstila D, Bojadisanje prirodnim bojilima, Teorija bojadisanja, Fizikalno kemijske metode u restauraciji tekstila, Bojadisanje tekstila, Tekstilni tisak, Procesi bojadisanja i tiska

 
 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 27. veljače 1998., dipl. ing., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, kemijski smjer, tema diplomskog rada, Ekološki problemi obezbojavanja otpadnih obojenih voda, mentor: prof. dr. sc. Đurđica Parac-Osterman
 • 18. rujna 1998., mlađa asistentica, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet na grupi kolegija iz bojadisanja i tiska
 • 18. prosinca 2002., mr. sc., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, tema magistarskog rada: Studij bojadisanja pamuka reaktivnim bojilima iz reciklirane kupelji, mentor: prof. dr. sc. Đurđica Parac-Osterman
 • 3. ožujka 2003., asistentica, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • 11. srpnja 2008., dr. sc., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, tema doktorskog rada: Studij prirodnih bojila – doprinos humanoj ekologiji, mentor: prof. dr. sc. Đurđica Parac-Osterman
 • 21. listopada 2008., viša asistentica, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • 23. veljače 2010., znanstvena suradnica, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • 22. studenoga 2010., docentica, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • 26. studenoga 2013., viša znanstvena suradnica, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • 1. veljače 2016., izvanredna profesorica, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • 6. srpnja 2020., znanstvena savjetnica, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • 16. veljače 2021. redovita profesorica, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

Znanstvena djelatnost

 • Područje: tehničke znanosti
 • polje: tekstilna tehnologija
 • grana: tekstilna kemija

Znanstveno-istraživački rad  odnosi se na tehnologiju bojadisanja i tiska i to prvenstveno s ekološkog aspekta, pri čemu se ističu slijedeća područja:

 • optimiranje procesa bojadisanja i tiska radi dobivanja ciljanog obojenja zadovoljavajuće postojanosti i smanjenja onečišćenja otpadnih voda;
 • istraživanje primjene prirodnih bojila;
 • analiza višefunkcijskih svojstava bojila; 
 • aditivna tehnologija (3D tisak).

Obzirom na interdisciplinarnost boje i bojila te složenost tehnoloških procesa bojadisanja i tiska, svojim kompetencijama doprinosi kroz suradnju s različitim istraživačkim znanstvenim i umjetničkim timovima.

Nastavna djelatnost

Područje bojadisanja i tiska, kao mentor angažirana u znanstvenim i umjetničkim studentskim aktivnostima i projektima na svim studijskim razinama i smjerovima.

Konstantno se usavršava u području nastavničkih kompetencija te je nagrađena nagradom dekanice za nastavni doprinos i popularizaciju izvannastavnih aktivnosti, 2017. godine i za najbolji e-kolegij u ak. god. 2017./2018.

U sklopu projekta Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu sudjelovala je u izradi standarda kvalifikacija.

Institucijski doprinos

 • 2012. - 2016. Predstojnica Zavoda za tekstilnu kemiju i ekologiju (dva mandata)
 • 2014. - 2019. Povjerenstvo za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 • 2014. Povjerenstvo za samoanalizu institucije (voditeljica poglavlja Studenti, u svrhu pripreme za reakreditaciju)
 • 2015. - 2019. Odbor zaštite na radu
 • 2017. - Odbor za nastavu
 • 2019. - Centar za cjeloživotno obrazovanje 

Stručna djelatnost

Aktivna je u održavanju popularizacijskih predavanja u sklopu Dana Znanstveno istraživačkog centra za tekstil (TSRC) i stručnog savjetovanja Tekstilni dani u organizaciji Hrvatskog inženjerskog saveza tekstilaca (HIST) kojega je član. Također je član alumni udruge Alme Matris Croaticae Alumni Textilie Technologiae Facultatis (AMCA) u sklopu koje je bila član Povjerenstvu za informativnu publikaciju i AMCA Teama. Članica je Hrvatske udruge za boje (HUBO).

Stručno usavršavanje vidljivo je kroz sudjelovanje u brojnim stručnim radionicama iz područja spektrofotometrije, kromatografije, reologije i analize otpadnih voda te u okviru CEEPUS programa na Kemijsko – tehnološkom fakultetu Tehničkog slovačkog sveučilišta u Bratislavi.

Popularizacija znanosti

Sudjeluje u aktivnostima Festival znanosti, Znanstveni piknik, Dan otvorenih vrata TTF-a, Međunarodni dan boja i dr. Od 2012. godine organizira STEAM radionice Colorina te je do sada održano više od 50 radionica u suradnji Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Hrvatske udruge za boje, Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Etnografskog muzeja Zagreb i Narodnog muzeja Zadar. U području popularizacije znanosti i struke aktivno je sudjelovala na projektima Skrojene budućnosti UP.02.1.1.03.0043, Europski socijalni fond (ESF), Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali (2014.-2020.) i Europska noć istraživača, H2020-MSCA-NIGHT-2018./2019 - projekt okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije Obzor 2020., u sklopu aktivnosti Marie Sklodowska-Curie (2018. – 2019.)

 Projekti (suradnik na projektu)

 • Ekološki povoljni procesi oplemenjivanja tekstila i kvaliteta tekstila (117002), MZT, voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivo Soljačić, 1996. – 2002.
 • Ekologija kemijskog čišćenja i pranja – Slovensko-hrvatski bilateralni projekt, voditelj projekta prof. dr. sc. Ivo Soljačić, 1998. – 2000.
 • Primjena fuzzy logike u procesu bojadisanja i metrici boje (0117004), MZOŠ, voditelj projekta, prof. dr. sc. Đurđica Parac – Osterman, 2002. – 2005.
 • Enzimatska obrada celuloznih tekstilnih materijala – tehnologijski projekt, voditelj projekta prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić, 2001. –  2003., (šifra projekta TP-01/0117-03)
 • Tekstilna vlakna kao zaštita od ultravioletnog zračenja – Slovensko-hrvatski bilateralni projekt, voditelj projekta prof. dr. sc. Đurđica Parac-Osterman, 2004. – 2006., (šifra projekta 0111).
 • Constructed Wetlands For Treating Textile Dyes, EUREKA PROJEKT, partner za Hrvatsku prof. dr. sc. Đurđica Parac-Osterman, 2003. – 2005., (šifra pjrojekta E!2983)
 • Flemish – Croatian Textile Training Network: T2Net – bilateralni projekt hrvatske i flamanske vlade, hrvatski voditelj projekta, prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić, 2006. – 2008.
 • Boje i bojila u procesu ekološki prihvatljivog i održivog razvoja (117 – 1171419 – 1401), MZOŠ, voditelj projekta, prof. dr. sc. Đurđica Parac – Osterman, 2007. – 2012.
 • Mura-Drava Learning Network: MUDRA, trilateralni projekt hrvatske, slovenske i flamanske vlade, hrvatski voditelj prof. dr. sc. Grancarić, 2008. – 2009.
 • Sustainable Measures for Industrial Laundry Expansion Strategies SMART Laundry-2015, , hrvatski voditelj prof. dr. sc. Tanja Pušić, 2009. –  2011. (šifra projekta FP7-SME-2007-2:217809, SMILES)
 • ADVANCETEX - Advanced textile materials by targeted surface modifications, voditelj prof. dr. sc. Sandra Bischof, 2014. – 2018. (šifra projekta HRZZ 9967)
 • Skrojene budućnosti UP.02.1.1.03.0043, Europski socijalni fond (ESF), Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, voditelj projketa: Kosjenka Laszlo Klemar, 2014.-2020.
 • Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Europski socijalni fond, HR.3.1.1.15-0026, voditelj izv. prof. dr. sc. Vesne Marije Potočić, 2015.-2016.
 • Europska noć istraživača, H2020-MSCA-NIGHT-2018./2019. Projekt okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije Obzor 2020., u sklopu aktivnosti Marie Sklodowska-Curie, 2018. – 2019.
 • MI-TSRC – Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil, (KK.01.1.1.02.0024), (ESF), voditeljica projekta prof.dr. sc. Sandra Bischof, 2018.-2020.
 • Razvoj biorazgradivih i antimikrobnih kompozitnih materijala iz celuloze kao otpadne sirovine, slovensko-hrvatski bilateralni projekt, hrvatski voditelj izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić, bilateralni, 2020. - 2021.

Potpore znanstveno-istraživačkom radu Sveučilišta u Zagrebu

 • Analiza i definiranje optimalnih parametara relevantnih za ispitivanje karakteristika maskirnih boja i uzoraka u UV-VIS do IR spektralnom području, potpora istraživanjima, Sveučilište u Zagrebu, voditelj: izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, 2013.
 • Aditivna tehnologija 3D tiska za potrebe tekstilne i obućarske industrije, potpora istraživanjima, Sveučilište u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Sandra Bischof (šifra potpore TP1.84), 2014.
 • Inovativne modifikacije kompleksnog sustava digitalnog InkJet tiska na tekstilu, Sveučilište u Zagrebu, TP012, voditelj: prof. dr. sc. Sandra Bischof, 2015.
 • Primjena kationiziranih celuloznih materijala, Sveučilište u Zagrebu, voditelj: doc. dr. sc. Anita Tarbuk, TP5/16, 2016.
 • Primjenjivosti matematičkih sustava za objektivno vrednovanje boje pri optimiranju procesnih parametara digitalnog tiska na tekstilnim podlogama, Sveučilište u Zagrebu, voditelj: izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, TP3/17,  2017.
 • Istraživanje sorpcijskih svojstava funkcionaliziranih tekstilnih materijala, Sveučilište u Zagrebu, voditeljica: doc. dr. sc. Anita Tarbuk,  TP6/18, 2018.
 • Aspekti metamerije u bojadisanju i tisku tekstila, Sveučilište u Zagrebu, voditelj: izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, TP4/19, 2019.
 • Problematika fizikalno-kemijskog međudjelovanja podloge i bojila u digitalnom tekstilnom tisku,

  Sveučilište u Zagrebu, TP4/20, voditelj: prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, 2020.
 • Primjena aditivnih i digitalnih tehnologija u tekstilnom tisku, TP6/21, voditelj: prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, 2021.

 

prof. dr. sc. Ana Sutlović