unizg Pretraga

Bojadisanje prirodnim bojilima

Nositelji

prof. emeritus dr. sc. Đurđica Parac-Osterman
izv. prof. dr. sc. Ana Sutlović

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija

ECTS

4

Provjera znanja

Kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Povijest prirodnih bojila. Pregled biljaka koja su se koristila kao resursi prirodnih bojila (na tlu Hrvatske i šire). Prirodna bojila u svijetlu etnografske baštine. Postupak bojadisanja. Izbor močila (metalnih soli). Klasifikacija prirodnih bojila prema kemijskoj konstituciji, porijeklu i tonu. Bojadisanje prirodnim bojilima i turizam.

Cilj predmeta

U poslijednje vrijeme u svijetu se povećalo zanimanje za prirodna bojila u narodnim rukotvorinama i izradi hobi-proizvoda kao turistička ponuda. Kroz predavanja i laboratorijske vježbe omogućuje se uz hobi i razvoj samostalne djelatnosti, posebice atraktivn za turističke ponude.

Literatura potrebna za ispit

  • J. Goodwin; A Dyer's Manual, The Penguin Group, London 1990.
  • Objavljeni radovi u domaćim i inozemnim časopisima

Bojadisanje prirodnim bojilima

Povezane teme