unizg Pretraga

Bojadisanje tekstila D

Nositelji

prof. dr. sc. Ana Sutlović
prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar

suradnici

Iva Brlek, mag. ing. techn. text., asistent

šifra predmeta

44332

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Kostimografija

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    predlagati u dogovoru s režiserom kazališnog, filmskog i dr. predložiti boje kostima
•    izabrati bojilo obzirom na rasvjetu i izbor glumca
•    izraditi način bojadisanja posebice kada se radi o prebojadisavanju već obojenog materijala
•    definirati ulogu i način uporabe rasvjete-izvor svjetla u odnosu na ponašanje obojenog materijala
•    primijeniti posebne efekte na obojenom materijalu u suglasju sa sadržajem programa-kazališnog, filmskog, TV i dr.
•    analizirati važnost utjecaja različitih izvora svjetla, pozadine i veličine kazališnog prostora na odabir tona boje i utjecaj posebnih efekata na potpuni doživljaj programa.

Okvirni sadržaj predmeta

Izbor bojila za celulozna, proteinska i sintetička vlakna. Utjecaj dodataka i pH na iscrpljenje bojila. Postizavanje višetonskog obojenja iz iste kupelji. Izbor bojila za bojadisane u čvoru. Bojila s fluorescentnim i fosforescentnim efektima. Bojadisanje na sobnoj temperaturi, izbor bojila. Razvijanje bojila na vlaknu.

Cilj predmeta

Student  modnog dizajna-kostimografije kroz predavanje i laboratodijske vježbe upoznaje se tehnikama bojadisanja i mogućnošću bojadisanja s dobivanjem posebnog efekta. Osamostaljuje se u osobnom izražavanju što je važno za izradu kazališnih, televizijskih i filmskih kostima.

Literatura potrebna za ispit

  • J. Storey; Dyes Fabrics, Thames and Hudson, New York 1992.
  • Đ. Parac-Osterman; Osnove bojadisanja i tiska, Interna skripta TTF, Zagreb 2002.

Dopunska literatura

  • W.Ingamells; Colour for Textiles a User's Handbook,SDC, London 1993.

Bojadisanje tekstila D

Povezane teme