unizg Pretraga

dr. sc. Zorana Kovačević, poslijedoktorand

Zavod

Zavod za tekstilnu kemiju i ekologiju

Predmeti

Operacije oplemenjivanja tekstila, Oplemenjivanje odjeće, Suho oplemenjivanje, Visokovrijedno oplemenjivanje, Vođenje procesa oplemenjivanja, Suvremene metode identifikacije vlakana

 Osobni podaci

 • Datum i mjesto rođenja: 10.12.1984., Split


 Akademsko obrazovanje

 • 2019. - Doktorirala na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu; Studij: Tekstilna znanost i tehnologija; Mentori: Prof. dr. sc. Sandra Bischof (Sveučilište u Zagrebu) i Prof. dr. sc. Mizi Fan (Brunel University)
 • 2009.- Diplomirala na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu; Smjer: Dizajn i projektiranje tekstila i odjeće; Mentor: Doc. dr. sc. Edita Vujasinović


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 2020. - znanstveno zvanje znanstvene suradnice
 • 2020. - danas - Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju - Poslijedoktorand
 • 2009. - 2020. - Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju - Asistent

 Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • 2018.  4-dnevni boravak Sustainable textile school 2018 and Sustainable textile ambassador course, Chemnitz, Njemačka, Gherzi Textile Organization, Techical University Chemnitz and STFI
 • 2013.- Tromjesečna stipendija The British Scholarship Trust na Brunel University, London, UK - Znanstveno usavršavanje
 • 2013. - 3-dnevni boravak COST SKINBAD Training Summer School "Light, confocal and electron microscopy", Ghent, Belgija
 • 2012. - 7-dnevni boravak na Institutu za prirodna vlakna i medicinske biljke (INFMP), Poznan, Poljska - Znanstveno usavršavanje
 • 2010. - Dvomjesečni boravak na Institutu za prirodna vlakna i medicinske biljke (INFMP), Poznan, Poljska - Znanstveno usavršavanje

 Nastavna djelatnost

 Vježbe na preddiplomskom studiju:

 • Oplemenjivanje tekstila
 • Operacije oplemenjivanja tekstila
 • Suho oplemenjivanje

Vježbe/seminari na diplomskom studiju:

 • Visokovrijedno oplemenjivanje tekstila
 • Vođenje procesa oplemenjivanja tekstila
 • Suvremene metode identifikacije vlakana

 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Visokovrijedno oplemenjivanje tekstila s naglaskom na obrade za smanjenje gorenja
 • Termičke karakterizacije materijala
 • Biokompozitni materijali 
 • Održivost 
 • SEM/EDS tehnike mikroskopiranja

Znanstveno-stručni rad

 • 1 autorska knjiga

 • 1 poglavlje u knjizi

 • 6 izvornih znanstvenih radova

 • 21 znanstveni rad objavljen u zbornicima skupova 

 • 5 sažetaka radova objavljenih u zbornicima skupova

Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • Kovačević, Z., Krnčević, M., Katović, A., Katović, D.: Spanish Broom – a forgotten textile raw material, Tekstil 59 (2010) 9, pp. 410-421, ISSN 0492-5882 Q4
 • Kovačević, Z., Bischof Vukušić, S., Zimniewska, M.: Comparison of Spanish broom (Spartium Junceum L.) and flax (linum usitatissimum) fibre, Textile Research Journal 82 (2012) 17, pp. 1786-1798, ISSN 0040-5175 Q1
 • Kovačević, Z., Bischof, S., Fan, M.: The influence of Spartium junceum L. Fibres modified with montmorrilonite nanoclay on the thermal properties of PLA biocomposites, Composites Part B: Engineering 101 (2015) 1, pp. 122-130, ISSN 1359-8368 Q1
 • Kovačević, Z., Bischof, S., Vujasinović, E., Fan, M.: The potential of nanoclay modified Spartium junceum L. fibres used as reinforcement in PLA matrix composites for automotive applications, International Journal of Nanotechnology 15 (2018) 8/9/10,pp.  695-700, ISSN 1475-7435 Q4
 • Kovačević, Z., Bischof, S., Vujasinović, E., Fan, M.: The influence of pre-treatment of Spartium junceum L. fibres on the structure and mechanical properties of PLA biocomposites, Arabian Journal of Chemistry 12 (2019), pp. 449-463, Online published 2016, DOI: 10.1016/j.arabjc.2016.08.004, ISSN 1878-5352 Q1

Knjige i poglavlja

 • Bischof, S., Kovačević, Z.: From Weed to Fabric, Zagreb: University of Zagreb Faculty of Textile Technology, 2013, ISBN 978-953-7105-50-1
 • Kovačević, Z., Bogacz, E., Zimniewska, M., Bischof Vukušić, S.: New fibers in biocomposites, in: Young scientists in the protective textiles research, Bischof Vukušić, S. (ed), Zagreb: University of Zagreb Faculty of Textile Technology & FP7-REGPOT-2008-1229801: T-Pot, 2011, Chapter 7, 95-118, ISBN 978-953-7105-41-9

Projekti (suradnik na projektu)

 • 117-1171419-1407, Alternativni ekološki povoljni procesi i metode kemijske modifikacije celuloze, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Zagreb 2007-2012, Voditelj: prof. dr. sc. Drago Katović
 • FP7-REGPOT-2008-1-229801:T-Pot, Unlocking the Croatain Textile Research Potentials (01.03.2009.-31.08.2011.), Voditelj: prof. dr. sc. Sandra Bischof Vukušić,
 • E! 5785 FLAMEBLEND, Improvement in the flame retardant properties of cotton and wool blends (30.06.2010.-30.06.2013.), Koordinator projekta: doc. dr. sc. Irena Petrinić Univerza v Mariboru, HR Voditelji: prof. dr. sc. Tanja Pušić i prof. dr. sc. Sandra Bischof Vukušić
 • 380-181/102-12-72, Revitalizacija tekstilne proizvodnje materijala  iz brnistre – U susret hrvatskom autohtonom proizvodu: Od korova do tkanine, Sveučilište u Zagrebu Fond za razvoj, (1.1.2012.-31.03.2013.), Voditelj: prof. dr. sc. Sandra Bischof Vukušić
 • HRZZ IP-11-2013, ADVANCETEX - Napredni tekstilni materijali dobiveni ciljanom modifikacijom površine, Hrvatska zaklada za znanost, (1.9.2014.-28.02.2019.), Voditelj: prof. dr. sc. Sandra Bischof
 • KK.01.1.1.02.0024 MI-TSRC: Modernizacija infrastrukture Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil(16.05.2018.-16.03.2021.), ERDF, Voditelj: prof. dr. sc. Sandra Bischof
 • KK.01.1.1.04, BIOKOMPOZITI - Dizajn naprednih biokompozita iz energetski održivih izvora (20.12.2019.-19.12.2022.), ERDF, Voditelj: prof. dr. sc. Sandra Bischof
 • KK.05.1.1.02.0016, KLIMA - Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu (18.09.2019.-18.09.2023.), ERDF, Voditelj: prof. dr. sc. Tajana Krička, Agronomski fakultet.
 • HRZZ IP-2020-02-7575, InWaShed-MP - Procjena otpuštanja čestica mikroplastike iz poliesterskih tekstilija u procesu pranja (1.02.2021. - 31.01.2025.), Voditelj: prof. dr. sc. Tanja Pušić

Kratkotrajne financijske potpore Sveučilišta u Zagrebu (suradnik na potpori)

 • TP012 Inovativna modifikacija kompleksnog sustava Ink Jet tiska na tekstilu, Voditelj: prof. dr. sc. Sandra Bischof (2015)
 • TP3/16 Funkcionalizacija i karakterizacija tekstilnih materijala za postizanje zaštitnih svojstava, Voditelj: izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac (2016)
 • TP 1/17 Razvoj naprednih nanobiokompozita ojačanih lignoceluloznim vlaknima, Voditelj: prof. dr. sc. Sandra Bischof (2017)
 • TP11/18 Utjecaj metalnih iona na fluorescentne spojeve u procesu pranja, Voditelj: doc. dr. sc. Tihana Dekanić (2018)
 • TP3/19 Utjecaj metalnih iona na učinke u pranju, Voditelj: doc. dr. sc. Tihana Dekanić (2019)
 • TP10/20 Procjena otpuštanja čestica mikroplastike  s tekstilija u procesu pranja, Voditelj: Prof. dr. sc. Tanja Pušić (2020)

Intelektualno vlasništvo

 • Registracija žiga: prijava žiga za logo brnistra, pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, Z20130239A, 2013.

Priznanja i nagrade

 • Dekanova nagrada za najboljeg studenta 4. godine studija Tekstilna tehnologija, smjer: Dizajn i projektiranje tekstila i odjeće, 2007.
 • Priznanje za uspjeh tijekom studija Tekstilna tehnologija, 2009.
 • Priznanje DAAM International za  izvrsnu organizaciju  5. ITC&DC konferencije koja se održala od 5.10. do 8. 10. 2010.
 • Priznanje DAAM International za  izvrsnu organizaciju  6. ITC&DC konferencije koja se održala od 7.10. do 10. 10. 2012.
 • Nagrada Dekanice za znanstvenu izvrsnost tijekom doktorskog studija, 2013.
 • Nagrada Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (TSRC-a) za najuspješniji znanstveno-istraživački rad mladog istraživača do 35.godine pod naslovom ''Nanobiokompoziti ojačani tekstilnim materijalima obrađenim s usporivačima gorenja'', 2016.

 

dr. sc. Zorana Kovačević, poslijedoktorand