unizg Pretraga

Visokovrijedno oplemenjivanje

Nositelji

prof. dr. sc. Sandra Bischof

Suradnici:

dr. sc. Zorana Kovačević, asistent

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

4 (2+1+1)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Predani referati iz vježbi i seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Novi ili specijalni postupci u tekstilnom oplemenjivanju za dobivanje tekstilnog materijala poboljšanih svojstava. Specijalne obrade u pjeni, organskim otapalima, tekućem amonijaku, plazmi, superkritičnom ugljičnom dioksidu, te obrade mikrovalovima ili ultrazvukom. Novi trendovi u oplemenjivanju: nanotehnologija, multifunkcionalnost, wellnes.

Cilj predmeta

Osnovna znanja o novim i specifičnim tehnologijama daju studentima pregled stanja i omogućuju njihovo eventualno uvođenje u pogone tekstilnog oplemenjivanja. Kroz istraživanje za izradu seminarskog rada studenti se osposobljavaju za samostalno izvršavanje radnih zadataka.

Literatura potrebna za ispit

  • Grancarić A.M., Soljačić I., Katović D.: Osnove oplemenjivanja tekstila, Knjiga II: Procesi mokre apreture, bojadisanja i tiska, TTF 1994

Dopunska literatura

  • Haywood D.: Textile Finishing, Society of Dyers and Colourists, England, 2003
  • Schindler W.D., Hauser P.: Chemical finishing of Textiles, Woodhead-publishing, Cambridge, UK, 2004

Visokovrijedno oplemenjivanje

Povezane teme