unizg Pretraga

Visokovrijedno oplemenjivanje

Nositelji

prof. dr. sc. Sandra Bischof

Suradnici

doc. dr. sc. Zorana Kovačević

Šifra predmeta

44029

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

4 (2+1+1)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Predani referati iz vježbi i seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Demonstrirati pismeno i usmeno metode visokovrijednog oplemenjivanja
•    Koristiti SEM uređaj u postupcima ipitivanja visokovrijednih apretura
•    Izabrati metodu visokovrijednog oplemenjivanja obzirom na zahtjev krajnjih svojstava tekstilnog materijala
•    Postaviti proces visokovrijednog oplemenjivanja
•    Prepoznati probleme i ponuditi riješenje u postupcima visokovrijednog oplemenjivanja

Okvirni sadržaj predmeta

Novi ili specijalni postupci u tekstilnom oplemenjivanju za dobivanje tekstilnog materijala poboljšanih svojstava. Specijalne obrade u pjeni, organskim otapalima, tekućem amonijaku, plazmi, superkritičnom ugljičnom dioksidu, te obrade mikrovalovima ili ultrazvukom. Novi trendovi u oplemenjivanju: nanotehnologija, multifunkcionalnost, wellnes.

Cilj predmeta

Nadogradnjom znanja koja su studenti usvojili u predmetu Oplemenjivanja tekstila cilj je osposobiti studente za samostalan rad u pogonu oplemenjivanja tekstila. Studenti se upoznaju sa specifičnim tzv visokovrijednim procesima oplemenjivanja i metodama ispitivanja njihove učinkovitosti. Jedan od ciljeva je osposobiti studente da od predstavljenih različitih metoda i načina oplemenjivanja mogu odabrati optimalnu za pojedinu vrstu tekstilnog supstrata.

Literatura potrebna za ispit

  • Grancarić A.M., Soljačić I., Katović D.: Osnove oplemenjivanja tekstila, Knjiga II: Procesi mokre apreture, bojadisanja i tiska, TTF 1994

Dopunska literatura

  • Haywood D.: Textile Finishing, Society of Dyers and Colourists, England, 2003
  • Schindler W.D., Hauser P.: Chemical finishing of Textiles, Woodhead-publishing, Cambridge, UK, 2004

Visokovrijedno oplemenjivanje

Povezane teme