unizg Pretraga

Vođenje procesa oplemenjivanja

Nositelji

prof. dr. sc. Sandra Bischof

Suradnici:

doc. dr. sc. Željko Knezić
dr. sc. Zorana Kovačević, asistent

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Obavljene vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Podjela procesa oplemenjivanja. Mehanizmi kvašenja plošnih proizvoda. Mehanička odvodnjavanja. Toplinske operacije u sušenju. Bilanca materijala i energije, te izračun energetskih potreba. Automatizacija kontrola i vođenje procesa oplemenjivanja računalom. Projektiranje procesa oplemenjivanja. Organizacija proizvodnje

Cilj predmeta

Tijekom studija student se upoznaje s procesima oplemenjivanja tekstila. Student je razvio sposobnost za pravilno postavljanje, organizaciju, i vođenje procesa oplemenjivanja tekstila.

Literatura potrebna za ispit

  • I.Soljačić,D.Katović A.M.Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga I - Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje
  • A.M.Grancarić,I.Soljačić,D.Katović: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga II Procesi mokre apreture, bojadisanja i tiska
  • D.Katović, S.Bischof Vukušić, I.Soljačić, A.M.Grancarić: Knjiga III Suho oplemenjivanje tekstila

Dopunska literatura

  • Pojedini članci iz časopisa Tekstil H.K.Rouette : Encyclopedia of Textile Finishing, Springer 2001.

Vođenje procesa oplemenjivanja

Povezane teme