unizg Pretraga

Vođenje procesa oplemenjivanja

Nositelji

prof. dr. sc. Sandra Bischof
doc. dr. sc. Zorana Kovačević

Suradnici

 

Šifra predmeta

44032

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Obavljene vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Primijeniti osnovne principe operacija mokrog oplemenjivanja pamučnih, vunenih i sintetičkih materijala
•    primijeniti metode kemijske modifikacije u procesima oplemenjivanja materijala
•    analizirati tijek procesa oplemenjivanja, te analizirati kemijske reakcije reaktanata sa supstratom
•    definirati važnost i značaj svih potrebnih parametara reaktanata i tekstilnih vlakana u pogledu sirovinskog sastava
•    izraditi i postaviti procese oplemenjivanja za celulozne, proteinske i sintetske tekstilne materijale

Okvirni sadržaj predmeta

Podjela procesa oplemenjivanja. Mehanizmi kvašenja plošnih proizvoda. Mehanička odvodnjavanja. Toplinske operacije u sušenju. Bilanca materijala i energije, te izračun energetskih potreba. Automatizacija kontrola i vođenje procesa oplemenjivanja računalom. Projektiranje procesa oplemenjivanja. Organizacija proizvodnje

Cilj predmeta

Student se upoznaje s različitim operacijama oplemenjivanja tekstila i njihovim povezivanje u procese prema zahtijevanim artiklima. Student razvija sposobnost za pravilno postavljanje organizaciju, i vođenje procesa oplemenjivanja.

Literatura potrebna za ispit

  • I.Soljačić,D.Katović A.M.Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga I - Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje
  • A.M.Grancarić,I.Soljačić,D.Katović: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga II Procesi mokre apreture, bojadisanja i tiska
  • D.Katović, S.Bischof Vukušić, I.Soljačić, A.M.Grancarić: Knjiga III Suho oplemenjivanje tekstila

Dopunska literatura

  • Pojedini članci iz časopisa Tekstil H.K.Rouette : Encyclopedia of Textile Finishing, Springer 2001.

Vođenje procesa oplemenjivanja

Povezane teme