unizg Pretraga

Projektiranje i menadžment tekstila

I. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Energetika 2 - 2 4 5
Mehanika tekstila 2 2 - 4 6
Mjerenje i automatsko vođenje procesa 2 2 - 4 6
Teorija i analiza troškova u tekstilstvu 2 - 2 4 6
Izborni predmeti 7
Σ 8 4 4 16 30

II. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Matematika II 2 2 - 4 6
Pametni tekstil 2 - 2 4 6
Tehničke tkanine 2 2 - 4 6
Visokoučinkovita vlakna 2 2 - 4 6
Izborni predmeti 6
Σ 8 6 2 16 30

III. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
CAD/CAM u tekstilstvu 2 2 - 4 6
Kompozitni materijali 2 2 - 4 6
Međunarodno tržište tekstila 2 - 2 4 6
Tehnička pletiva 2 2 - 4 6
Izborni predmeti 6
Σ 8 6 2 16 30

IV. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Nekonvencionalni sustavi predenja 2 2 - 4 5
Sociologija kulture D 2 - - 2 3
Strateški savezi u tekstilstvu 2 - 2 4 6
Izborni predmeti 6
Diplomski rad 10
Σ 6 2 2 10 30

* Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti smjer na sveučilišnom diplomskom studiju mogu upisati predmete iz drugih smjerova ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.

Projektiranje i menadžment tekstila