unizg Pretraga

Industrijski dizajn tekstila

I. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Konstrukcija pređa 1 1 - 2 3
Kreiranje tekstila III 1 2 - 3 5
Kvaliteta tekstila i odjeće 2 2 - 4 6
Likovno uzorkovanje tekstila II 1 2 - 3 5
Vlakna II 3 3 - 6 7
Izborni predmeti 4
Σ 8 10 - 18 30

II. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Etnografski praktikum 1 2 - 3 5
Konstrukcija pletiva 1 2 - 3 4
Kreiranje tekstila IV 2 3 - 5 7
Likovno uzorkovanje tekstila III 1 2 - 3 5
Osnove metrike boje 1 1 - 2 3
Izborni predmeti 6
Σ 6 10 - 16 30

III. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Konstrukcija tkanina 1 2 - 3 3
Kreiranje tekstila V 1 2 - 3 6
Likovno uzorkovanje tekstila IV 1 3 - 4 5
Netkani tekstil 2 1 - 3 4
Tekstilni tisak A 1 2 - 3 4
Teorija znanosti 2 - - 2 3
Izborni predmeti 5
Σ 8 10 - 18 30

IV. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Ekonomika poduzetništva u tekstilu i modi 2 - 2 4 4
Oplemenjivanje tekstila i odjeće 2 2 - 4 4
Izborni predmeti 12
Diplomski rad 10
Σ 4 2 2 8 30

* Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti smjer na sveučilišnom diplomskom studiju mogu upisati predmete iz drugih smjerova ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.

Industrijski dizajn tekstila