unizg Pretraga

Procjena otpuštanja čestica mikroplastike iz sintetskih tekstilija u procesu pranja

Naziv projekta: HRZZ-IP-2020-02-7575 „Procjena otpuštanja čestica mikroplastike iz sintetskih tekstilija u procesu pranja“ InWaShed-MP

Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Tanja Pušić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

Ukupna vrijednost projekta: 956.282,00 kn

 

 

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost

Trajanje projekta: 4 godine (01.02.2021. - 31.01.2025.)

Očekivani rezultati projekta:

  • provjeren koncept inovativnog procesa pranja prema procjeni otpuštanja MP čestica iz poliesterskih tkanina i pletiva,
  • značaj kitozan - biopolimerne tekstilne strukture u otpuštanju MP čestica,
  • doprinos razvoju metodologije za procjenu otpuštenih MP čestica,
  • publikacije u međunarodnim znanstvenim časopisima, sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, međunarodnu suradnju i sl.,
  • stečena nova znanja te osiguran prijenos znanja na mlade istraživače i njihovo uključivanje u istraživanja od nacionalnog, ali i međunarodnog značaja kroz završne, diplomske i ostale kvalifikacijske radove,
  • doprinos jačanju kapaciteta Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta te suradničkih sastavnica (Prehrambeno-biotehnološki fakultet i Medicinski fakultet) te  Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i inozemnog sveučilišta (Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo) u području ključnih naprednih tehnologija (eng. Key enabling tehnology - KET).

​​ Poveznica na mrežnu stranicu: inwashed.wixsite.com/unizg-ttf

Procjena otpuštanja čestica mikroplastike iz sintetskih tekstilija u procesu pranja