unizg Pretraga

Razvoj i provedba stručne prakse na TTF-u – RAST

Naziv projekta: UP.03.1.1.04.0024 Razvoj i provedba stručne prakse na Tekstilno-tehnološkom fakultetu – RAST

Korisnik projekta: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 3.756.400,57 HRK

Partneri na projektu:

 • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin;
 • Hrvatska gospodarska komora, Zagreb

Izvor financiranja: Sredstva Europske unije ESF (85%), sredstva Državnog proračuna MZO (15%). Bespovratna sredstva 100%.

Razdoblje provedbe projekta: 09.03.2020.-09.03.2023.

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Projektom Razvoj i provedba stručne prakse na TTF-u – RAST uvest će se izborni kolegij Stručna praksa na preddiplomski i diplomski studij te na taj način omogućiti studentima razvijanje radnih vještina. Provedbom projekta razvit će se i model stručne prakse, pojačati kompetencije nastavnog i nenastavnog osoblja te povećati zapošljivost studenata kroz stjecanje radnog iskustva tijekom provedbe stručne prakse. Isto tako, osnovat će se Centar za karijere i stručnu praksu koji će pružiti potporu studentima u postizanju potrebnih kompetencija za rani razvoj karijere i ulazak na tržište rada.

Temeljni ciljevi projekta:

 1. Razvoj modela stručne prakse kao izbornog dijela preddiplomskog i diplomskog programa,
 2. Jačanje kompetencija studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja TTF-a za razvoj modela učenja kroz rad i
 3. Povećanje zapošljivosti studenata kroz stjecanje radnog iskustva tijekom provedbe stručne prakse.

Očekivani rezultati projekta

 • osnovan Centar za karijere i stručnu praksu,
 • najmanje 60 studenata koristit će usluge Centra za karijere i stručnu praksu za vrijeme trajanja projekta,
 • 80 pripadnika ciljne skupine koji imaju ISCED 1-4 te 60 pripadnika ciljne skupine koji imaju ISCED 5-8 sudjelovat će u projektnim aktivnostima kroz studijska putovanja ili sudjelovanju na radionicama,
 • 10 mentora i zaposlenika studentske referade bit će educirano za rad u Aplikaciji stručna praksa,
 • najmanje 55 studenata sudjelovat će u stručnoj praksi za vrijeme trajanja projekta i na taj način steći radno iskustvo koje će povećati njihovu zapošljivost i
 • bit će sklopljeni dugoročni sporazumi o suradnji s 20 poslodavaca.

Poveznica na mrežnu stranicu: ttfunizg.wixsite.com/rast

Razvoj i provedba stručne prakse na TTF-u – RAST