unizg Pretraga

Tekstilni materijali za povećanu udobnost u sportu

Voditeljica Projekta: izv. prof. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić

Trajanje Projekta: 01.01.2021.-31.12.2024.

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost

Suradnici na Projektu: prof. dr. sc. Tomislav Rolich, prof. dr. sc. Alenka Pavko Čuden, izv. prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković, izv. prof. dr. sc. Goran Čubrić, dr. sc. Daniel Domović, Željka Pavlović, mag. ing. tech. text. i Ines Katić Križmančić, mag. ing. des. text.

Sažetak Projekta: Zahtjevi krajnjih korisnika za proizvodnjom sportske odjeće s poboljšanim performansama rastu te samim time misija znanstvenika da dizajniraju inovativne materijale postaje imperativom. Unutar projekta TEMPO okupljeni su znanstvenici različitih ekspertiza (dizajn materijala i vrednovanje svojstava, odjevno inženjerstvo, ljudski faktori i računalno modeliranje).

Njihova je namjera međusobno se povezati i iskoristiti različite kompetencije kako bi proveli istraživanje koje je usmjereno na:

 1. projektiranje inovativnih tekstilnih materijala
 2. optimalnih svojstava s
 3. dugotrajnom funkcionalnošću
 4. za personaliziranu odjeću
 5. podržano adekvatnim računalnim modelima.

U svrhu mehaničke funkcionalizacije pletenih struktura, bit će projektirani i proizvedeni različiti uzorci. Temeljem vrednovanja strukturnih parametara, fizikalno-mehaničkih svojstava i svojstava koja određuju udobnost, provest će se optimizacija struktura te će biti razvijeni modeli algoritama strojnog učenja. Daljnji naglasak bit će na razvoju i validaciji protokola starenja materijala u različitim okruženjima, istraživanje svojstava materijala i definiranje algoritama za predviđanje funkcionalnosti proizvoda uslijed starenja. Termografija će se koristiti za mjerenje sportske odjeće u različitim okruženjima i poslužit će kao osnova za dizajn personalizirane sportske odjeće koja će poboljšati učinak sportaša.

Radni paketi: Istraživanje u okviru projekta TEMPO podijeljeno je u sedam znanstvenih radnih paketa (RP-a) i jedan diseminacijski i to:

 • RP1: Odabir materijala
 • RP2: Mehanička funkcionalizacija
 • RP3: Fizikalno-mehanička svojstva
 • RP4: Starenje pletiva
 • RP5: Udobnost pletiva
 • RP6: Modeli, algoritmi i računalna obrada podataka
 • RP7: Udobnost sportske odjeće
 • RP8: Diseminacija rezultata.
Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

Tekstilni materijali za povećanu udobnost u sportu