unizg Pretraga

Udobnost i antimikrobna svojstva tekstila i obuće

Naziv projekta: IP-2016-06-5278 Udobnost i antimikrobna svojstva tekstila i obuće

Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Zenun Skenderi, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

Ukupna vrijednost projekta: 724 100,00 HRK

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost

Trajanje projekta: 4 godine (01.03.2017. – 28.02.2021.)

Sažetak projekta:

Udobnost i antibakterijska svojstva tekstila za izradu odjeće koja priliježe uz kožu i obuće, za određenu vrstu i razinu aktivnosti te uvjete okoline, u najvećoj su mjeri određeni vrstom sirovine, strukturom i svojstvima tekstilnog plošnog proizvoda/kože, vrstom dorade te formom gotovog proizvoda odjeće/obuće koji se nosi.

Kako bi se dobile nove spoznaje i dublje rasvijetlile povezanosti udobnosti i antibakterijskih svojstava sa svojstvima proizvoda, od sirovine, pređe, sirovog te sirovog i antibakterijski obrađenog pletiva, proizvesti će se triko predene nekonvencionalne pređe (rotorska i aerodinamička) iz umjetnih celuloznih vlakana, SIRO pređa iz viskoznih vlakana i prstenasta pređa iz pamuka poznatih karakteristika.

  • Finoća svih predenih pređa je 20 tex dok je finoća SIRO pređe 10 tex × 2 (Nm100/2).
  • Plesti će se pletiva u različitim prepletima. U pletiva za čarape dodavati će se PA multifilamentne pređe.
  • Izraditi će se uzorci gotove kože (goveđa i teleća) za unutarnje dijelove gornjišta radne i zaštitne obuće, koji će biti obrađeni različitim vrstama štavila. Analizirati će se 3 uzorka, natur crust, doštavljeni crust uz istovremenu obradu antimikrobnim sredstvima te bojadisani crust uz nadoštavu i antimikrobnu obradu. 

Na svim uzorcima, pletiva te na uzorcima koža, odrediti će se objektivni parametri termofiziološke udobnosti (otpor prolazu topline i otpor prolazu vodene pare). Antimikrobna aktivnost svih uzoraka pletiva (antimikrobno tretirana) i koža, odrediti će se prema 3 vrste bakterija (A. baumannii, S. aureus i E. coli) koje se mogu naći u normalnoj fiziološkoj flori kože čovjeka, a koje mogu biti oportunistički patogeni. Odrediti će se i termofiziološka udobnost čarapa te radno zaštitne obuće proizvedene u domaćim tvornicama na Termalnom stopalu. Na jednom broju uzoraka kože (kromne i sintetske štave) provesti će se Komet test.

Poveznica na mrežnu stranicu: www.cmtf-project.com

Udobnost i antimikrobna svojstva tekstila i obuće