unizg Pretraga

Razvoj multifunkcionalne negorive tkanine za dualnu namjenu

Poziv: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II (IRI II)

Referentna oznaka projekta: KK.01.2.1.02.0064

Korisnik projekta: Čateks d.d.

Partner na projektu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

Trajanje: 17.08.2020. - 17.08.2023. 

Vrijednost projekta: 27.885.187,86 HRK

Dodijeljena bespovratna sredstva: 11.660.948,54 HRK 

Koordinator za partnersku instituciju: doc. dr. sc. Ivana Schwarz

Suradnici na partnerskoj instituciji: prof. dr. sc. Stana Kovačević, prof. dr. sc. Tanja Pušić, prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, dr. sc. Snježana Brnada, Zlatko Jurković, tehnički suradnik, 4 novo zaposlene stručne suradnice: Ana Kalazić, mag.ing.techn.text., Tea Bardov, mag.ing.techn.text., Tea Kaurin, mag.ing.techn.text., Veronika Lovreškov, mag.ing.techn.text.

Kratki sažetak:

Kolaborativni projekt prijavitelja Čateks d.d. i partnera Tekstilno tehnološkog fakulteta „Razvoj multifunkcionalne negorive tkanine za dualnu namjenu“ ima za cilj razvoj najsuvremenije multifunkcionalne tkanine koja će na optimalan način odgovoriti na zahtjeve globalnog tržišta te ujediniti karakteristike negorivosti (zaštite od toplinskih ugroza), udobnosti, dišljivosti i trajnosti, uz mogućnost otiska prikrivnih uzoraka.

Tijekom faze industrijskog istraživanja postavit će se koncept razvoja multifunkcionalne negorive tkanine; istražiti mogućnosti i načini poboljšanja svojstava trenutno dostupnih multifunkcionalnih negorivih tkanina u svim segmentima tehnološkog procesa izrade takove tkanine visokih svojstava, projektiranja tkanina na mikro, mezo i makro razini te razvoja doradnih procesa za izradu tržišno kompetitivnih prototipova tkanina; provest će se laboratorijsko testiranje i pojedinačno potvrđivanje ključnih komponenti za laboratorijske prototipove multifunkcionalne negorive tkanine te će se definirati tehnološki koncept i izrada laboratorijskih prototipova.

Tijekom faze eksperimentalnog razvoja radit će se na razvoju tržišno upotrebljivog prototipa, provesti validacija tehnološkog procesa te će se prototip ispitati u akreditiranom laboratoriju koji će simulirati realno okruženje. Rezultat projekta zaštitit će se putem registracije žiga na domaćem i ciljanim međunarodnim tržištima.

Završni proizvod projekta bit će u potpunosti razvijena i testirana te spremna za komercijalizaciju multifunkcionalna tkanina koja će predstavljati novost na globalnom tržištu.

Projekt predstavlja kombinaciju primjene postojećih znanja prijavitelja i partnera, ali i značajan iskorak u području istraživanja i razvoja multifunkcionalnih tkanina.

Razvoj multifunkcionalne negorive tkanine za dualnu namjenu

Povezane teme