unizg Pretraga

Razvoj i toplinska svojstva inteligentne odjeće

Naziv projekta: Razvoj i toplinska svojstva inteligentne odjeće

Naziv projekta: IP-2018-01-6363

Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet

Ukupna vrijednost projekta: 828.100,00 HRK

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost

Trajanje projekta: 4 godine (1. siječnja 2019. – 31. prosinca 2022.)

Sažetak projekta:

Tim znanstvenika na Tekstilno-tehnološkom fakultetu bavi se razvojem potpuno nove vrste odjeće nazvane inteligentna odjeća s adaptivnim termoizolacijskim svojstvima. Razvili su i patentirali dvije generacije funkcionirajućih prototipova gdje senzori prate stanje vanjskog okoliša i mikroklime inteligentne odjeće, kao i trenutačno stanje tehničkih podsustava u odjeći. Stanje interpretira ugrađeno računalo, donosi zaključke o njemu te donosi odluke o potrebnim promjenama kako bi odjevni predmet smisleno reagirao i automatski adaptirao svoja toplinska svojstva u skladu sa stanjem okoliša i fizičke aktivnosti nositelja. Početna istraživanja i razvoj ukazala su na opravdanost uvođenja koncepcije inteligentne odjeće, a prototipovi i dijelovi mjeriteljske opreme dobili su priznanje međunarodne inovacijske zajednice nizom nagrada.

Ciljevi ovog projekta su usavršavanje gradbene arhitekture sustava senzor-računalo-aktuator, izrada novih ergonomski oblikovanih segmentiranih termoizolacijskih komora i tehničkih podsustava korištenjem visokotehnoloških metoda spajanja te uspostava prototipa nove generacije inteligentne odjeće.

Potom će se istražiti rad i karakteristike tehničkih podsustava i uspješnosti reakcija inteligentne odjeće s adaptivnim toplinskim svojstvima.  Za to će biti potrebno uspostaviti više novih mjernih metoda i protokola za mjerenje toplinskih svojstava te uspostaviti istraživački laboratorij za cjelovita mjerenja toplinskih svojstava odjeće. Stoga će se izvesti integracija svih mjeriteljskih podsustava u novoj klima komori podesivih parametara. Na temelju tih istraživanja izvest će se završno optimiranje reakcija inteligentne odjeće i određivanje njezinih svojstava pri promjenjivim uvjetima okoliša u laboratorijskim uvjetima i pri fizičkoj aktivnosti nositelja.

Konačan cilj projekta je izrada usavršenog prototipa i istraživanje karakteristika nove vrste inteligentne odjeće te uspostava laboratorija za ispitivanje toplinskih svojstava svih vrsta odjeće.

Očekivani rezultati su: funkcionirajući prototip nove inteligentne odjeće s adaptivnim termoizolacijskim svojstvima,  uspostavljene nove mjerne metode i protokoli za mjerenje cjelovitih toplinskih svojstava odjeće, uspostavljen laboratorij za cjelovita mjerenja toplinskih svojstava svih vrsta odjeće s integriranim mjeriteljskim podsustavima, optimiranje reakcija inteligentne odjeće i određivanje cjelovitih toplinskih svojstava pri promjenjivim uvjetima okoliša u laboratorijskim uvjetima i pri fizičkoj aktivnosti nositelja

Učinci istraživanja su funkcionirajući prototip nove generacije  inteligentne odjeće, ustrojen laboratorij za termofiziološka svojstva odjeće, završetak tri doktorska rada, objava preglednih radova u domaćim strukovnim časopisima, objava izvornih znanstvenih radova u svjetskim časopisima (Q1i Q2), objava znanstvene monografije s rezultatima rada na projektu, prikaz inovativnih rješenja nastalih na projektu na međunarodnim skupovima inovacija i uspostava laboratorija za istraživanja.

Poveznica na mrežnu stranicu: https://moodle.srce.hr/eportfolio/view/view.php?id=90527

Razvoj i toplinska svojstva inteligentne odjeće