unizg Pretraga

izv. prof. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić

Funkcija

Predstojnica zavoda

Zavod

Zavod za projektiranje i menadžment tekstila

Predmeti

Projektiranje pređa, Projektiranje pletiva, Međunarodno tržište tekstila, Efektne pređe, Konstrukcija pređa, Tehnike realizacije tekstila I

 Osobni podaci

 • Rođena 1978. godine u Zagrebu.


 Web linkovi


 Akademsko obrazovanje

 • 2001. - diplomirala na Tekstilno - tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2002. - diplomirala na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 • 2006. - poslijediplomski studij Tekstilno inženjerstvo na Tekstilno-tehnološkom fakultetu; magistarski rad Dimenzijske karakteristike pletiva u funkciji parametara pređe
 • 2009. - doktorica znanosti; disertacija pod naslovom Studij termofiziološke udobnosti pletenih struktura


 Slijed zaposlenja i zvanja

 • 2002.-2009. - Tekstilno - tehnološki fakultet; znanstveni novak - asistent
 • 2009.-2012. - Tekstilno - tehnološki fakultet; znanstveni novak - viši asistent
 • 2012.-2018. - Tekstilno-tehnološki fakultet; znanstveno-nastavno zvanje docent
 • 2018. - Tekstilno-tehnološki fakultet; znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor


 Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

 • 2003. - Firenca, Italija; stručni posjet sajmu Pitti Filati
 • 2004. - Sveučilište u Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
 • 2005. - Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo; stipendija CEEPUS; tromjesečni boravak
 • 2007. - Muenchen, Njemačka, stručni posjet - ITMA 2007. International Exhibition of Textile Machinery
 • 2007. - University of Loughborough, Velika Britanija; istraživački boravak
 • 2008. - University of Loughborough, Velika Britanija; istraživački boravak
 • 2014. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (gost-predavač)
 • 2015. - Royal Institute of technology, Stockholm, Švedska, usavršavanje i suradnja
 • 2015. - Regents University, London, Velika Britanija; studijski boravak
 • 2015. - Central St. Martins, London, Velika Britanija
 • 2016. - University of Manchester, Velika Britanija; znanstveno i stručno usavršavanje
 • 2016. - Sveučilište u Beogradu, Srbija; usavršavanje i suradnja
 • 2016. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Slovenija; usavršavanje
 • 2017. - Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Slovenija; pozvani gost-predavač
 • 2018. - International Apparel & Textile fair, Dubai, UAE, usavršavanje
 • 2019. - QS fair, Peking, Kina, usavršavanje
 • 2019. - QS fair, Hong Kong, usavršavanje
 • 2020. - 17th International Yarn fair 2020, Istanbul, Turska, usavršavanje


 Nastavna djelatnost

 • Predbolonjski studiji
 • Procesi predenja – sveučilišni studij
 • Netkani i tehnički tekstil – sveučilišni studij
 • Proizvodnja tekstilnih plošnih proizvoda – stručni studij
 • Tekstilno-mehanički procesi – sveučilišni studij
 • Procesi pletenja i konstrukcija pletenja – sveučilišni studij
 • Konstrukcija pletiva i procesi pletenja – sveučilišni studij
 • Tehnologija predenja I - stručni studij
 • Tehnologija predenja II - stručni studij
 • Netkani tekstil – stručni studij
 • Tehnološke operacije proizvodnje tekstila – stručni studij
 • Bolonjski studiji
 • Struktura i svojstva pređe - stručni studij tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije (TOOT), modul tekstilna tehnologija (TT)
 • Tekstilni materijali - stručni studij tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije (TOOT)
 • Tekstilno-mehanički procesi - sveučilišni preddiplomski studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI)
 • Predenje - sveučilišni preddiplomski studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), modul Projektiranje i menadžment tekstila (PMT)
 • Projektiranje pređa - sveučilišni preddiplomski studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), modul Projektiranje i menadžment tekstila (PMT)
 • Efektne pređe - sveučilišni diplomski studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), modul projektiranje i menadžment tekstila (PMT)
 • Tehnike realizacije tekstila I - diplomski studij Tekstilni i modni dizajn (TMD), modul Dizajn tekstila (DT)
 • Konstrukcija pređa - sveučilišni diplomski studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI)
 • Fancy yarns – kolegij za Erasmus studente
 • Kreativnost u tehnologiji i dizajnu - doktorski studij
 • Creativity in technology and design – doktorski studij na engleskom
 • Međunarodno tržište tekstila - sveučilišni diplomski studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI)
 • Projektiranje pletiva - sveučilišni preddiplomski studij Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI)


 Mentorstvo

 • Završni radovi
 • Banovac, Antonela: Nejednolikost - važno svojstvo u profilu kvalitete pređe, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Rožić, Ivana: Proizvodnja efektnih pređa, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Keškić, Emanuela: Ispitivanje rasteznih svojstava pređa i pletiva, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Mrkobrada, Karla: Svojstva efektnih pređa s metalnom komponentom, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Petrlić, Ema: Strukture i svojstva petljastih pređa, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Puljević, Kata: Chenillé pređe - strukture i svojstva, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Katić, Mateja: Površinsko trenje sirovih i parafiniranih pređa (neposredni voditelj) , Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Vlahović, Darko: Usporedba rasteznih svojstava pređa s Uster statistikama (neposredni voditelj) , Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Badrov, Tea: Karakteristike pređa za primjenu u medicini, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Cvetko, Martina: Karakterizacija svojstava pređa koje se koriste u dentalnoj medicini, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Ilić, Ana: Utjecaj finoće pređe na rastezna svojstva, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Ivšac, Paula: Promocija pređa na sajmovima i izložbama, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Ružić, Nikolina: Analiza svojstava pređe i pletiva temeljena na percepciji ispitanika, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Sikavica, Marija: Projektiranje pređa za izradu modnih dodataka, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Šimić, Bruna: Mogućnosti karakterizacije rasteznih svojstava pamučnih pređa, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Zbašnik, Dubravka: Analiza utjecaja kirurškog čvora na vlačna svojstva pređe, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Badrov, Tea: Karakteristike pređa za primjenu u medicini, 2016., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Vrlić Kovačić, Antonia: Određivanje parametara pređe metodom analize slike, 2016., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Ivšac, Paula: Promocija pređa na sajmovima i izložbama, 2016., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Martina Jukić: Uloga pređe u ambalaži za pakiranje prehrambenih proizvoda, 2017., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Panić, Josipa Dora: Temeljni parametri efektnih pređa, 2017., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Filipović, Marina: Vrednovanje svojstava pređa koje se koriste kao ambalažni materijal, 2017. Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Paić, Kristina: Uloga profila pređe za proces projektiranja, 2017. Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Petrov, Antonija: Čvrstoća pređa vezanih u izviđačke čvorove, 2017. Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Rosić, Dominika: Važnost Usterovih statistika za projektiranje pređa, 2018. Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Diplomski radovi
 • Strugar, Nikolina: Efektne pređe u dizajnu interijera, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Matuško, Katarina: Projektiranje efektnih pređa inspiriranih indijskom kulturom, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Rožić, Ivana: Karakterizacija svojstava zubnih konaca, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Vilus, Tomislava: Analiza svojstava zubnih konaca i preferencija potrošača, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Rožić, Ivana: Karakterizacija svojstava zubnih konaca, Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet, 2016., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Ojdenić, Dora: Projektiranje pređa za kolekciju stolica, 2016., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Ilić, Ana: Rastezna svojstva projektiranih pređa i pletiva, 2018., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Ojdenić Dora: Projektiranje pređa za kolekciju stolica, 2018., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Žilavčić, Tea: Analiza strukturnih parametara i svojstava efektnih pređa, 2020., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Ivšac, Paula: Projektiranje pređa s ciljem poboljšanja uporabnih svojstava pletiva, 2019., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Cvetko, Martina: Analiza svojstava pređa koje se koriste za očuvanje dentalnog zdravlja, 2019., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Filipović, Marina: Primjena termografije u tekstilu, 2019., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Petrov, Antonija: Analiza vlačnih svojstava pređa koje se primjenjuju u izviđaštvu, 2019., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Zbašnik, Dubravka: Analiza svojstava kirurških pređa, 2019., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Ilić, Ana: Rastezna svojstva projektiranih pređa i pletiva, 2018., Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Projektni zadaci sa studentima iz inozemstva
 • Kevin Rodriques: Physical-mechanical properties of ring viscose spun yarns; sa studentom s Ensait-a, Francuska, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Petra Kolarič: Design of fancy yarns for the collection of evenning dresses; sa studenticom Fakultete za Dizajn, Ljubljana, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet


 Znanstvena djelatnost

 • Znanstveno područje: Tehničke znanosti
 • Znanstveno polje: Tekstilna tehnologija
 • Znanstvena grana: Tekstilno-mehanička tehnologija


 Područje posebnog znanstvenog interesa

 • Termofiziološka udobnost tekstila i mogućnosti karakterizacije
 • Osjetilna udobnost tekstila
 • Razvoj metoda za ocjenu parametara udobnosti
 • Senzorska analiza
 • Termografska analiza
 • Funkcionalna pletiva
 • Materijali za zaštitu od vanjskih utjecaja
 • Projektiranje svojstava pređa za povećanu funkcionalnost plošnih proizvoda
 • Kvaliteta pređa
 • Pređe za primjenu u medicini i stomatologiji
 • Dizajn efektnih pređa
 • Kreativnost i transverzalne vještine - implementiranje razvijene metodologije i pristupa u svakodnevnu praksu
 • Primjena i popularizacija digitalnih bedževa


 Znanstveno-stručni rad

 • 5 uredničkih knjiga
 • 4 poglavlja u knjizi
 • 1 udžbenik/skripta
 • 11 izvornih znanstvenih radova u CC časopisima
 • 22 znanstvena rada u drugim časopisima
 • 18 ostalih radova u drugim časopisima
 • 2 pozvana predavanja na međunarodnom znanstvenom skupu
 • 54 znanstvena rada u zbornicima međunarodnih skupova
 • 10 znanstvenih radova u zbornicima s domaćih skupova
 • 10 sažetaka u zbornicima skupova
 • 33 usmene i poster prezentacije na međunarodnim i domaćim skupovima


 Popis najznačajnijih znanstvenih radova

 • POGLAVLJA U KNJIZI
 • •Salopek Čubrić, I.; Skenderi, Z.: Design of yarn properties for improved fabric performance, DAAAM International Scientific Book 2014, Katalinic, B. (ur.), Beč: DAAAM International Vienna, 2014., 51-62, ISSN 1726-9687
 • •Salopek Čubrić, I.; Skenderi, Z.: Approach to the Prediction of Thermophysiological Comfort, DAAAM International Scientific Book 2010, Katalinić, B. (ur.), Beč: DAAAM International Vienna, 2010., 81-88, ISSN 1726-9687
 • •Reischl, U.; Salopek Čubrić, I.; Skenderi, Z.; Mijović, B.: The Evaluation of Heat Transfer Using the Foot Manikin, Advances in Physical Ergonomics and Safety, Ahram T.Z., Karwoski W. (ur.), USA, CRC Press, 2013., 442-451, ISBN 978-1-4398-3503-6
 • •Reischl, U.; Mijović, B.; Skenderi, Z.; Salopek Čubrić, I.: Heat Transfer Dynamics in Clothing Exposed to Infrared Radiation, Advances in Ergonomics Modeling and Usability Evaluation, Halimantun, K.; Hedge, A.; Ahram Tareq Z. (ur.), Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2010., 588-606, ISBN 978-1-4398-3503-6
 • IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA
 • •Salopek, I.; Skenderi, Z.; Geršak, J.: Istraživanje dimenzijskih karakteristika pletiva, Tekstil, 56 (2007), 7, 391-398, ISSN 0492-5882 (SCI-E, Q4, IF=0,107) en. WOS:000252986200002; 399-406; hr. WOS:000252986200003
 • •Mijović, B.; Skenderi, Z.; Salopek, I.: Comparison of Subjective and Objective Measurement of Sweat Transfer Rate, Collegium antropologicum, 33 (2009), 2, 315-320, ISSN: 0350-6134 (CC, Q3, IF=0,503) WOS:000268067400023
 • •Skenderi, Z.; Salopek Čubrić, I.; Srdjak, M.: Water vapour resistance of knitted fabrics under different environmental conditions, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 17 (2009), 2, 72-75, ISSN 1230-3666 (CC, Q2, IF=0,581) WOS:000266543400013
 • •Potočić Matković, V. M.; Srdjak, M.; Salopek, I.: New Approaches to Structure and Technology of Knitting Courses, Tekstil ve Konfeksiyon, 19 (2009), 1, 24-28, ISSN 1300-3356 (SCI-E, Q4, IF=0,283) WOS:000264516500006
 • •Skenderi, Z.; Salopek Čubrić, I.; Kajkuš, R.: Utjecaj parametara vlakana i pređe na površinsko trenje pamučnih pređa, Tekstil, 58 (2009), 9, 425-432, ISSN 0492-5882 (SCI-E, Q4, IF=0,171) WOS:000276210900001
 • •Mijović B.; Salopek Čubrić, I.; Skenderi, Z.: Measurement of thermal parameters of skin-fabric-environment, Periodicum biologorum, 112 (2010), 1, 69-73, ISSN 0031-5362 (SCI-E, Q4, IF=0,117) WOS:000277768200013
 • •Skenderi, Z.; Salopek Čubrić, I.; Mijović, B.: The Comparison of Human Perception to the Measured Sweat Transfer Rate, Collegium antropologicum, 35 (2011), 2, 433-437, ISSN 0350-6134 (CC, Q3, IF=0,614) WOS:000292996500027
 • •Salopek Čubrić, I.; Skenderi, Z.; Mihelić Bogdanić, A.; Andrassy, M.: Experimental Study of Thermal Resistance of Knitted Fabrics, Experimental thermal and fluid science, 38 (2012), 2, 223-228, ISSN 0894-1777 (CC, Q1, IF=1,595) WOS:000301025100023
 • •Mijović, B.; Salopek Čubrić, I.; Skenderi, Z.; Reischl, U.: Thermographic assessment of Sweat Evaporation within different Clothing Systems, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 20 (2012), 5, 81-86, ISSN 1230-3666 (CC, Q2, IF=0,801) WOS:000308301600015
 • •Salopek Čubrić, I.; Skenderi, Z.: Impact of Cellulose Materials Finishing on Heat and Water Vapor Resistance, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 21 (2013), 1, 61-66, ISSN 1230-3666 (CC, Q3, IF=0,541) WOS:000314081700010
 • •Salopek Čubrić, I.; Skenderi, Z.: Evaluating Thermophysiological Comfort Using the Principles of sensory Analysis, Collegium antropologicum, 37 (2013), 1, 57-64, ISSN 0350-6134 (CC, Q3, IF=0,609) WOS:000318200600009
 • •Salopek Čubrić, I.; Skenderi, Z.; Havenith, G.: Impact of raw material, yarn and fabric parameters and finishing on water vapor resistance, Textile Research Journal, 83 (2013), 12, 1215-1228, ISSN 0040-5175 (CC, Q1, IF=1,332) WOS:000321214500001
 • •Salopek Čubrić, I.; Potočić Matković, V. M.; Skenderi, Z.: Changes of the Knitted Fabric Properties due to Exposure to Outdoor Natural Weathering, Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 9 (2014), 4, 90-96, ISSN 1558-9250 (SCI-E, Q2, IF=0,986) WOS:000348596600011
 • •Salopek Čubrić, I.; Skenderi, Z.: Effect of Finishing Treatments on Heat Resistance of One- and Two- Layered Fabrics, Fibers and polymers, 15 (2014), 8, 1635-1640, ISSN 1229-9197 (SCI-E, Q2, IF=0,881) WOS:000340990700010
 • •Potočić Matković, V. M.; Salopek Čubrić, I.; Skenderi, Z.: Thermal resistance of polyurethane-coated knitted fabrics before and after weathering, Textile Research Journal, 84 (2014), 19, 2015-2025, ISSN 0040-5175 (CC, Q1, IF=1,599) WOS:000343767200001
 • •Salopek Čubrić, I.; Potočić Matković, V. M.; Skenderi, Z.; Tarbuk, A.: Impact of substrate on water vapour resistance of naturally weathered coated fabrics, Textile Research Journal, 86 (2017), 13, 2015-2025, ISSN 0040-5175 (CC, Q1, IF=1,299) WOS:000343767200001
 • •Salopek, I.; Skenderi, Z.; Srdjak, M.: Stoffgriff - ein Aspekt des Tragekomforts von Strickware, Melliand Textilbericht, 88 (2007), 6, 426-428, ISSN 0025-8989
 • •Salopek Čubrić, I.; Skenderi, Z.: Yarn and knitted fabric parameters that affect heat resistance, Melliand International, 15 (2009), 4, 144-145, ISSN 0947-9163
 • •Salopek Čubrić, I.; Skenderi, Z.; Mijović, B.: Primjena termografije i subjektivnog ispitivanja pri evaluaciji udobnosti, Sigurnost: Časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini, 51 (2009), 3, 193-197, ISSN 0350-6886
 • •Salopek Čubrić, I.; Skenderi, Z.: The Simulation of Heat and Vapour Transfer Trough Fibrous Materials, Defect and Diffusion Forum, 297-301 (2010), 1205-1209, ISSN 1662-9507
 • •Skenderi, Z.; Salopek Čubrić, I.: Influence of yarn type on thermal comfort, Melliand international, 17 (2011), 3, 156-157, ISSN 0947-9163
 • •Mijović, B.; Skenderi, Z.; Salopek Čubrić, I.: Ocjena toplinskog opterećenja u različitim odorama, Sigurnost: Časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini, 53 (2011), 1, 11-16, ISSN 0350-6886
 • •Salopek Čubrić, I.; Skenderi, Z.: Tribološka svojstva pamučnih pređa: faktor površinskog trenja, Tekstil, 61 (2012), 1/6, 1-9, ISSN 0492-5882
 • •Salopek Čubrić, I.; Skenderi, Z.: Investigation of fancy yarn properties considering binder yarn, Melliand international, 18 (2012), 2, 130-131, ISSN 0947-9163
 • ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNICIMA
 • •Potočić Matković, V. M.; Srdjak, M.; Skenderi, Z.; Vrljičak, Z.; Salopek, I.: Influence of cotton kinds on dimensional parameters of knitted fabric, Annals of DAAAM for 2003 & Proceedings of the 14th International DAAAM Symposium, Katalinić, B. (ur.), DAAAM International Vienna, 22.-25.10.2003, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 375-376, ISSN 1726-9679
 • •Hudec, G.; Potočić Matković, M.; Salopek I.: Center for Educational Materials Development, IADIS International Conference Web Based Communities 2004, Kommers, P.; Isaias, P.; Baptista Nunes, M. (ur.), 24.-26.03.2004., Lisabon, Portugal, 529-532, ISBN 972-98947-4-4
 • •Salopek, I.; Tratnik, M.; Stracenski, M.: Basic Marketing Elements Determining Design of Textile Fabrics, Book of Proceedings of the 2nd International Textile, Clothing & Design Conference - Magic World of Textiles, Dragčević, Z. (ur.),
 • •Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 03.-06.10.2004., Dubrovnik, Hrvatska, 927-931, ISSN 1847-7275
 • •Salopek, I.; Srdjak, M.; Vrljičak, Z.; Skenderi, Z.: A comparison of geometrical and knitted fabric parameters for balanced rib-knitted structures, Annals of DAAAM for 2004 & Proceedings of the 15th DAAAM Symposium, Katalinić, B. (ur.), DAAAM International Vienna, 03.-06.11.2004., Beč, Austrija, 401-402, ISSN 1726-9679
 • •Salopek, I.; Vrljičak, Z.; Srdjak, M.: A study of the mercerized and non-mercerized yarn and knitted fabric properties, Proceedings of the 5th World Textile Conference Autex 2005, Majcen Le Marechal, A. (ur.), Maribor: Fakulteta za strojništvo, 27.-29.06.2005., Portorož, Slovenija, 683-686, ISBN 86-435-0709-1
 • •Salopek, I.; Skenderi, Z.; Srdjak, M.: The changes of yarn parameters caused by knitting, Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings of the 16th International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on young researchers and scientists“, Katalinić, B. (ur.), DAAAM International Vienna, 19.-22.10.2005., Opatija, Hrvatska, 331-332, ISSN 1726-9679
 • •Salopek, I.; Skenderi, Z.; Srdjak, M.: The knitted fabric hand in the function of yarn characteristics, 43rd Conference IFKT - Knitting today & tomorrow, Angelova, Y. (ur.), Sofija: TOK Scientific and technical union of textiles, ready-made clothing and leathers, 01.-05.10.2006., Plovdiv, Bugarska, 19-22, ISBN 954-91951-1-2
 • •Salopek, I.; Potočić Matković, V. M.; Vrljičak, Z.; Srdjak, M.: Design of Socks in the Past and Present, Book of Proceedings of the 3rd International Textile, Clothing & Design Conference Magic World of Textiles, Dragčević, Z. (ur.), Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 08.-11.10.2006., Dubrovnik, Hrvatska, 968-972, ISBN 953-7105-12-1
 • •Salopek, I.; Skenderi, Z.: Water vapour resistance of knitted fabrics in the function of thermophysiological comfort, Proceedings of the 18th International DAAAM Symposium, "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Creativity, Responsibility, and Ethics of Engineers", Katalinić, B. (ur.), DAAAM International Vienna, 24.-27.10.2007., Zadar, Hrvatska, 667-668, ISSN 1276-9679
 • •Salopek, I.; Skenderi, Z.: Thermophysiological comfort of knitted fabrics in moderate and hot environment, Proceedings of the 3rd International Ergonomics Conference, Mijović, B. (ur.), Zagreb: Croatian Society of Ergonomics, 13.-16.06.2007., Stubičke toplice, Hrvatska, 287-293, ISBN 978-953-98741-4-6
 • •Potočić Matković, V. M.; Salopek, I.: Computer Assisted Study of Knitted Structures, Proceedings of Mipro 2007, CE Computers in Education, Biljanović, P. (ur.), Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 21.-25.05.2007., Opatija, Hrvatska, 99-102, ISBN 978-953-233-029-8
 • •Salopek, I.; Skenderi, Z.; Srdjak, M.: The heat and water vapour transfer of PES fabrics in comparison to fabrics from different raw materials, 8th AUTEX Conference „Working towards change – Academy and Industry together“, Politechnico di Torino, 24.-26.06.2008., Biella, Italija, ISBN 978-88-89280-49-2
 • •Skenderi, Z.; Salopek, I.; Srdjak, M.: The influence of yarn count to the transfer of heat and vapour trough fabrics, Book of proceedings of the 4th International Textile, Clothing and Design Conference - Magic World of Textiles, Dragčević Z. (ur.), Zagreb: Tekstilno-tehnološki fakultet, 05.-08.10.2008., Dubrovnik, Hrvatska, 876-881, ISBN 978-953-7105-26-6
 • •Salopek, I.; Skenderi, Z.; Srdjak, M.: The role of fabric parameters in the achievement of thermophysiological comfort, 44th Conference IFKT „Knits round the clock“, 23.-27.09.2008., St. Petersburg, Rusija
 • •Mijović, B.; Skenderi, Z.; Salopek, I.: Investigation of Evaporation trough clothing using the termovision camera, 2nd International Scientific Conference „Textiles of the Future“, 13.-15.11.2008., Kotrijk, Belgija
 • •Skenderi, Z.; Salopek Čubrić, I.: Parameters influencing the heat transfer trough raw and finished fabrics, Proceedings of the 9th Autex Conference, Kadoglu, H. (ur.), Izmir: Ege University, 26.-29.05.2009., Cesme-Izmir, Turska, 762-766, ISBN 978-975-483-787-2
 • •Vrljičak, Z.; Salopek Čubrić, I.: Production of circular knitted fabrics for the renovation of old stone buildings, Symposium Proceedings, 45th International Congress International Federation of Knitting Technologists, Simončič, B. (ur.), Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, 27.-29.05.2010., Ljubljana, Slovenija, 1042-1048, ISBN 978-961-6045-80-3
 • •Salopek Čubrić, I.; Skenderi, Z.; Vrljičak, Z.: Consistency between physiological indices and subjective assesment of comfort, Symposium Proceedings, 45th International Congress International Federation of Knitting Technologists, Simončič, B. (ur.), Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, 27.-29.05.2010., Ljubljana, Slovenija, 962-965, ISBN 978-961-6045-80-3
 • •Skenderi, Z.; Mijović, B.; Salopek Čubrić, I.: Assesment of Human Responses under Intense Physical Activity by Means of Thermography, Proceedings of 4th International Ergonomics Conference, Ergonomics 2010, Mijović, B. (ur.), Zagreb: Croatian Ergonomics Society, 30.06.-03.07.2010., Stubičke toplice, Hrvatska, 165-168, ISBN 978-953-98741-5-5
 • •Salopek Čubrić, I.; Skenderi, Z.; Mijović, B.: Evaluation of Comfort Parameters among Volunteers of Different Gender, Age and Profession, Proceedings of 4th International Ergonomics Conference, Ergonomics 2010, Mijović, B. (ur.), Zagreb: Croatian Ergonomics Society, 30.06.-03.07.2010., Stubičke toplice, Hrvatska, 169-174, ISBN 978-953-98741-5-5
 • •Mijović, B.; Zdraveva, E.; Salopek Čubrić, I.; Skenderi, Z.: Heat resistance of layered PS/PU microporous electrospun mats, Book of proceedings of the 12th AUTEX World Textile Conference: Innovative Textile for High Future Demands - Volume I, Mijović, B.; Ujević, D.; Petrak, S.; Grancarić A. M.; Glogar, M. I.; Salopek Čubrić, I. (ur.), Zagreb: Tiskara Zrinski d.d., 13.-15.06.2012., Zadar, Hrvatska, 321-324, ISBN 978-953-7105-44-0
 • •Salopek Čubrić, I.; Skenderi, Z.: Heat and water vapour resistance of knitted fabric in different climatic conditions, Book of Proceedings of the 6th International Textile, Clothing & Design Conference Magic World of Textiles, Dragčević, Z. (ur.), Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 07.-10.2012., Dubrovnik, Hrvatska, 572-576, ISSN 1847-7275
 • •Salopek Čubrić, I.; Potočić Matković, V. M.; Skenderi, Z.: Design of rain protective materials with satisfactory comfort-related properties, Proceedings of the 5th International Ergonomics Conference - Ergonomics 2013: Advances in Contemporary Ergonomics, Mijović, B.; Salopek Čubrić, I.; Čubrić, G.; Sušić A. (ur.), Zagreb: Croatian Ergonomics Society, 12.-15.06.2013., Zadar, Hrvatska, 51-56, ISSN 1848-9699
 • •Skenderi, Z.; Salopek Čubrić, I.: Objective vs. Subjective Evaluation of Comfort Parameters, Proceedings of the 5th International Ergonomics Conference - Ergonomics 2013: Advances in Contemporary Ergonomics, Mijović, B.; Salopek Čubrić, I.; Čubrić, G.; Sušić A. (ur.), Zagreb: Croatian Ergonomics Society, 12.-15.06.2013., Zadar, Hrvatska, 9-14, ISSN 1848-9699
 • •Salopek Čubrić, I.; Skenderi, Z.: Geometry of Weft Knitted Structures - Influence on Heat Resistance, Proceedings of the International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow – HTFF 2014, Vijay D. (ur.), Ontario: Academy of Science, Engineering and Technology - ASET, 11.-12.08.2014., Prag, Češka, 66-1 - 66-4, ISBN 978-1-927877-09-8
 • •Čubrić, G.; Salopek Čubrić, I.: Analysis of learning interventions among students of clothing technology, Book of Proceedings of the 6th International Textile Conference, Tirana: Department of Textile and fashion at Polytechnic University of Tirana, 20.11.2014., Tirana, Albanija, 209-214, ISBN 978-9928-171-14-6
 • •Skenderi, Z.; Salopek Čubrić, I.; Katić, M.: Frictional properties of spun yarns - influence of waxing layers, Book of Proceedings of the 7th International Textile, Clothing & Design Conference Magic World of Textiles, Dragčević, Z. (ur.), Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 5.-8.10.2014., Dubrovnik, Hrvatska, 154-158, ISBN 978-953-7105-54-9
 • •Salopek Čubrić, I.; Čubrić, G.; Potočić Matković, V. M.: Thermography Assisted Analysis of Textile Materials as a Predictor of Human Comfort, Book of Proceedings of the 6th International Ergonomics Conference ERGONOMICS 2016 - Focus on synergy, Sušić, A.; Jurčević-Lulić, T.; Salopek Čubrić, I.; Sumpor, D.; Čubrić, G. (ur.), Zagreb: Croatian Ergonomics Society, 15.-18.06.2016., Zadar, Hrvatska, 295-300, ISSN 1848-9699
 • •Salopek Čubrić, I.; Vilus, T.; Čubrić, G.: Investigating Mechanical Properties of Filamant Yarns Used for Health Preservation, Book of Proceedings of the 6th International Ergonomics Conference ERGONOMICS 2016 - Focus on synergy, Sušić, A.; Jurčević-Lulić, T.; Salopek Čubrić, I.; Sumpor, D.; Čubrić, G. (ur.), Zagreb: Croatian Ergonomics Society, 15.-18.06.2016., Zadar, Hrvatska, 301-306, ISSN 1848-9699
 • •Potočić Matković, V. M.; Salopek Čubrić, I.: Performance of neoprene wetsuits in different underwater thermal environments, Book of Proceedings of the 7th International ergonomics Conference, Sumpor, D.; Salopek Čubrić, I. ; Jurčević Lulić, T. ; Čubrić, G. (ur.)., Zagreb: Croatian Ergonomics Society, 13.-16.06.2018., Zadar, Hrvatska, 301-308, ISSN 1848-9699
 • •Salopek Čubrić, I.; Čubrić, G.: Effect of Material Characterization and Garment Fit on Regional Thermal Insulation, Book of Proceedings of the 7th International Ergonomics Conference, Sumpor, D.; Salopek Čubrić, I. ; Jurčević Lulić, T.; Čubrić, G. (ur.), Zagreb: Croatian Ergonomics Society, 13.-16.06.2018., Zadar, Hrvatska, 323-328, ISSN 1848-9699
 • •Salopek Čubrić, I.; Zbašnik, D.: Tensile properties of yarns Used as Suture Material with Different Knot Configurations, Book of Proceedings of the 7th International Ergonomics Conference, Sumpor, D.; Salopek Čubrić, I. ; Jurčević Lulić, T.; Čubrić, G. (ur.), Zagreb: Croatian Ergonomics Society, 13.-16.06.2018., Zadar, Hrvatska, 329-334, ISSN 1848-9699
 • Cjelokupna lista radova dostupna je na poveznici: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=274971


 Sveučilišni udžbenici i knjige

 • Potočić Matković, Vesna Marija; Salopek Čubrić, Ivana: Zbirka zadataka iz područja predenja i pletenja za dizajnere,
 • Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2015.


 Projekti (glavni istraživač)

 • Tekstilni materijali za povećanu udobnost u sportu - TEMPO, IP-02-2020-5041, Hrvatska zaklada za znanost
 • Grading Soft Skills (GRASS); EU LLP projekt, broj: 543029-LLP-1-2013-1-RS-KA3-KA3MP; Trajanje projekta: 2014.-2016.
 • Dizajn funkcionalnih tekstilnih materijala s ciljem povećanja kvalitete života; Potpora istraživanju Sveučilišta u Zagrebu u 2015. godini
 • Dizajn funkcionalnih materijala optimalnih toplinskih svojstava; Potpora istraživanju Sveučilišta u Zagrebu u 2016. godini
 • Projektiranje inovativnih materijala za očuvanje toplinske udobnosti (TP7/17), Potpora istraživanju Sveučilišta u Zagrebu u 2017. godini
 • Termografija u istraživanju parametara udobnosti inovativnih tekstilnih materijala, Potpora istraživanju Sveučilišta u Zagrebu u 2018. godini
 • Napredni materijali za povećanu funkcionalnost odjeće (TP12/19), Potpora istraživanju Sveučilišta u Zagrebu u 2019. godini
 • Projekt razvoja e-kolegija "Tehnike realizacije tekstila I"; Projekt Sveučilišnog računskog centra


 Projekti (suradnik na projektu)

 • Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu; projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda
 • Teaching Creativity in engineers - TECRINO, EU LLP projekt;
 • Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija, Europski socijalni fond
 • Razvoj studentske prakse na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Europski socijalni fond
 • Višefunkcionalni tehnički netkani i pleteni tekstili, kompoziti i pređe (117-0000000-2984), voditelj red. prof. dr. sc. Zenun Skenderi
 • Projektiranjem pređe i pletiva do kvalitetnog proizvoda (0117007), voditelj prof. dr. sc. Miroslav Srdjak
 • Održavanje referalnog centra za izradu obrazovnih materijala; voditelj red. prof. dr. sc. Goran Hudec
 • Kvaliteta i nove pređe u predionici; voditelj prof.dr.sc. Zenun Skenderi
 • Referalni centar za izradu obrazovnih materijala; (650-279/02, CARNet), voditelj red. prof. dr. sc. Goran Hudec


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

 • Predsjednica Hrvatskog ergonomijskog društva
 • Predsjednica tehničkog odbora Ergonomija, Zavod za norme
 • -Predstojnica Zavoda za projektiranje imenadžment tekstila
 • -Osnivačica i voditeljica Odbora za odnose s javnošću
 • -Članica Centra za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 • -Članica Povjerenstva za osiguranje kvalitete
 • Članica TO Ergonomija pri Zavodu za norme
 • Članica Centra za cjeloživotno učenje
 •  Članica Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu
 • Voditeljica godišta za preddiplomski studij, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
 • Članica radne skupine za izradu prijedloga standarda kvalifikacija
 • Članica radne skupine za izradu prijedloga izmjena studijskih programa
 • Članica radne skupine za izradu novih studijskih programa (TTI)
 • Voditeljica Studija za stjecanje uvjeta za upis na diplomski studij i izvanrednog diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu
 • Koordinatorica Udruge za izdavanje časopisa studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 • Dopredsjednica Hrvatskog ergonomijskog društva
 • Članica Izvršnog odbora Hrvatskog ergonomijskog društva
 • Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta (AMCA TTF)- član
 • Udruga mladih znanstvenika (MLAZ)- član osnivač
 • Međunarodni odbor mladih istraživača i znanstvenika DAAAM International - član
 • Talijanska unija - članica
 • Uredništvo časopisa:
 • - Journal of the Institution of Engineers (India): Series E
 • - Advanced Research in Textile Engineering
 • - Journal of Environmental and Occupational Science
 • - Journal of Fiber Bioengineering and Informatics
 • - American Journal of Educational Research
 • - Journal of Textile Science & Fashion Technology
 • Organizacijske aktivnosti:
 • - Članica organizacijskog odbora 41. kongresa tehnologa za pletenje IFKT, 01-4.10.2002., Zagreb, Hrvatska
 • - Članica međunarodnog odbora mladih istraživača i znanstvenika DAAAM 2006., 08.-11.11.2006., Beč, Austrija
 • - Članica organizacijskog odbora 4th International Ergonomic Conference – Ergonomics 2010, 30.06.-03.07.2010., Stubičke toplice, Hrvatska
 • - Članica organizacijskog odbora svjetskog kongresa 12th AUTEX World Textile Conference – Innovative Textile for High Future Demands, 13.-15.06.2012., Zadar, Hrvatska
 • - Članica organizacijskog odbora 6. znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo, 24.01.2013., Zagreb, Hrvatska
 • - Članica organizacijskog odbora 5th International Ergonomic Conference -Ergonomics 2013, 12.-15.06.2013., Zadar, Hrvatska
 • - Predsjednica organizacijskog odbora 7. znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo, 24.01.2014., Zagreb, Hrvatska
 • - Članica programskog odbora kongresa 3rd International Conference on Civil Engineering and Urban Planning - CEUP 2014, 20.-22.06.2014., Wuhan, Kina
 • - Članica programskog odbora kongresa 4th International Conference on Civil Engineering and Urban Planning - CEUP 2015, 20.-23.10.2015., Peking, Kina
 • - Članica organizacijskog odbora kongresa 6th International Ergonomics Conference Ergonomics 2016 – Focus on Synergy, 15.-18.6.2016., Zadar, Hrvatska
 • - Članica znanstvenog odbora kongresa 6th International Ergonomics Conference Ergonomics 2016 – Focus on Synergy, 15.- 18.6.2016., Zadar, Hrvatska
 • - Članica programskog odbora kongresa 6th International Ergonomics Conference Ergonomics 2016 – Focus on Synergy, 15.-18.6.2016., Zadar, Hrvatska
 • - Članica programskog odbora kongresa 5th International Conference on Civil Engineering and Urban Planning – CEUP 2016, 22.-25.8.2016., Xi'an, Kina
 • - Članica programskog/tehničkog odbora kongresa 2nd International Conference on Advanced material Science and Engineering – AMSE 2017, 24.-26.02.2017., Shenzhen, Kina
 • - Članica organizacijskog odbora 10. znanstveno-stručnog savjetovanja Tekstilna znanost i gospodarstvo, 24.01.2017., Zagreb, Hrvatska
 • - Članica programskog odbora kongresa 7th International Ergonomics Conference Ergonomics 2018 – Emphasys on wellbeing, 13.-16.6.2018., Zadar, Hrvatska
 • - Članica organizacijskog odbora kongresa 7th International Ergonomics Conference Ergonomics 2018 – Emphasys on wellbeing, 13.-16.6.2018., Zadar, Hrvatska
 • - Članica programskog odbora kongresa 4th Annual International Workshop Material Science and Engineering, 18.-20.05.2018., Xian, Kina
 • - Članica znanstvenog odbora kongresa International Conference on Energy, Environment and Power Engineering, 27.-28.05.2018., Sanya, Kina
 • -Članica organizacijskog odbora kongresa 8th International Ergonomics Conference Ergonomics 2020 – Emphasys on wellbeing, Zagreb, Hrvatska
 • Recenzentske aktivnosti
 • Recenzentica EU projekata
 • Recenzentica za časopise: Textile Research Journal,Journal of the Institution of Engineers (India) series EJournal of the Institution of Engineers (India) series E,Advanced Research in Textile Engineering,Journal of Fashion Technology & Textile Engineering, Tekstilec, Fibers and Polymers, Composites, Journal of Basic and Applied Research, Tekstil,Acta Chimica Slovenica, Arabian Journal for Science and Engineering, TEDI, etc.
 • Recenzentica sveučilišnih udžbenika: Vrljičak, Z.: Tehnološki izračuni proizvodnje pletiva (2017); Vrljičak Z.: Pletiva (2019)


 Priznanja i nagrade

 • 2000. Nagrada najboljem studentu smjera Projektiranje i dizajn tekstila i odjeća (druga godina studija)
 • 2001. Nagrada najboljem studentu smjera Projektiranje i dizajn tekstila i odjeća (treća godina studija)
 • 2001. Nagrada iz zaklade "Prof. dr. sc. Mladen Žerdik" najboljem studentu smjera Projektiranje i dizajn tekstila i odjeća
 • 2005. Zahvalnica AMCA TTF-a
 • 2008. Priznanje mladom znanstveniku za znanstveni rad, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
 • 2013. Zahvalnica za sudjelovanje u radu Organizacijskog odbora svjetskog kongresa AUTEX 2012, 2012. god.
 • 2016. Nagrada za najbolji e-kolegij Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 • 2017. Nagrada Dekanice za najbolje ocijenjenog nastavnika Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 • 2020. Nagrada Dekanice za najbolje ocijenjenog nastavnika Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta

izv. prof. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić