unizg Pretraga

Međunarodno tržište tekstila

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić

Suradnici

Željka Pavlović, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

43950

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položeni ispiti iz prethodne godine

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    analizirati strukturu zaposlenih u Hrvatskoj
•    znati koje su zemlje u svijetu glavni proizvođači tekstilija
•    pretraživati na internetskim stranicama svijetsku proizvodnju tekstilija,
•    pretraživati tekstilije po burzama
•    prodavati tekstilije putem interneta
•    analizirati svijetsku prodaju tekstilnih strojeva
 

Okvirni sadržaj predmeta

Tržište. Hrvatsko tržište s posebnim osvrtom na tržište tekstila. Europsko tržište tekstila. Svijetsko tržište tekstila. Prosječna potrošnja tekstila u Hrvatskoj, Europi i Svijetu. Područja primjene tekstilnih proizvoda. Svijetska zaposlenost i proizvodnja tekstila. Hrvatski, europski i svijetski troškovi proizvodnje tekstila. Cijena rada. Odnos cijene rada i troškova proizvodnje te prodajne cijene. Svijetske cijene vlakana, pređa, tkanina, pletiva i ostalih tekstilija. Cijene tekstilija ovisno o namijeni. Uvozi i izvozi tekstilom i odjećom u Hrvatskoj, Europi i Svijetu.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznati strudente s Hrvatskim, Europskim i Svijetskim tržištem tekstila s posebnim naglascima na troškove proizvodnje, radnu snagu i prodajnu cijenu tekstilnih proizvoda. U uvdnom dijelu predavanja studentu se prilože pisani materijali koji obrađuju određenu problematiku, npr. svijetsku proizvodnju vune, a potom studenti računalno pretražuju svijetske baze podataka o vuni. Dobivene podatke studenti  obrađuju i prezentiraju  kroz seminarske radove. Ovisno o dostupnosti podataka, istraživana tema se zaokruži na određenoj razini - regionalnoj, kontinentalnoj ili svijetskoj. Ovisno o studentovu interesu, prikupljanje podataka može se odnositi na vlakna, pređe, tkanine, pletiva, netkani tekstil, odjeću, gornju odjeću, pletenu odjeću, Hrvatsku, Kinu, Njemacku, Europu, Aziju, Tursku  i sl.

Literatura potrebna za ispit

  • Bilen Miljenko: Tržište proizvoda i usluga, Ekonomski fakultet, Zagreb, Zagreb 2002.
  • Boban Ljubomir: Tržište, Školska knjiga, Zagreb 1991.

Dopunska literatura

  • Mileta Vlatko: Gospodarska sinteza Europe, Školska knjiga, Zagreb 1993.
  • Odabrani članci iz časopisa Tekstil, Zagreb
  • Pertot Vladimir i Sabolić Duško: Međunarodna trgovinska politika, Narodne novine, Zagreb 2004.
  • Sirotković Jakov: Hrvatsko gospodarstvo, HAZU, Zagreb 1996.

Međunarodno tržište tekstila

Povezane teme