unizg Pretraga

Međunarodno tržište tekstila

Nositelji

prof. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić

Šifra predmeta

43950

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položeni ispiti iz prethodne studijske godine

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    analizirati strukturu zaposlenih u Hrvatskoj
•    znati koje su zemlje u svijetu glavni proizvođači tekstila
•    pretraživati na internetskim stranicama svjetsku proizvodnju tekstila
•    pretraživati tekstil po svjetskim burzama
•    prodavati tekstil putem interneta
•    analizirati svjetsku prodaju tekstilnih strojeva

Okvirni sadržaj predmeta

Tržište. Hrvatsko tržište s posebnim osvrtom na tržište tekstila. Europsko tržište tekstila. Svjetsko tržište tekstila. Prosječna potrošnja tekstila u Hrvatskoj, Europi i Svijetu. Područja primjene tekstilnih proizvoda. Svjetska zaposlenost i proizvodnja tekstila. Hrvatski, europski i svjetski troškovi proizvodnje tekstila. Cijena rada. Odnos cijene rada i troškova proizvodnje te prodajne cijene. Svjetske cijene vlakana, pređa, tkanina, pletiva i ostalih vrsta tekstila. Cijene tekstila ovisno o namijeni. Uvozi i izvozi tekstilom i odjećom u Hrvatskoj, Europi i Svijetu.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s hrvatskim, europskim i svjetskim tržištem tekstila s posebnim naglascima na troškove proizvodnje, radnu snagu i prodajnu cijenu tekstilnih proizvoda. U uvodnom dijelu predavanja studentu se prilože pisani materijali koji obrađuju određenu problematiku, npr. svjetsku proizvodnju vune, a potom studenti računalno pretražuju svjetske baze podataka o vuni. Dobivene podatke studenti  obrađuju i prezentiraju  kroz seminarske radove. Ovisno o dostupnosti podataka, istraživana tema se zaokružuje na određenoj razini - regionalnoj, kontinentalnoj ili svjetskoj. Prikupljanje podataka može se odnositi na vlakna, pređe, tkanine, pletiva, netkani tekstil, odjeću, gornju odjeću, pletenu odjeću, te segmentirane države.

Literatura potrebna za ispit

  • Bilen Miljenko: Tržište proizvoda i usluga, Ekonomski fakultet, Zagreb, Zagreb 2002.
  • Boban Ljubomir: Tržište, Školska knjiga, Zagreb 1991.

Dopunska literatura

  • Mileta Vlatko: Gospodarska sinteza Europe, Školska knjiga, Zagreb 1993.
  • Odabrani članci iz časopisa Tekstil, Zagreb
  • Pertot Vladimir i Sabolić Duško: Međunarodna trgovinska politika, Narodne novine, Zagreb 2004.
  • Sirotković Jakov: Hrvatsko gospodarstvo, HAZU, Zagreb 1996.

Međunarodno tržište tekstila

Povezane teme