unizg Pretraga

Međunarodno tržište tekstila

Nositelji

prof. dr. sc. Zlatko Vrljičak

Suradnici:

Željka Pavlović, mag. ing. techn. text., asistent

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Kolokvij

Preduvjet za ispit

Položeni ispiti iz prethodne godine

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Tržište. Hrvatsko tržište s posebnim osvrtom na tržište tekstila. Europsko tržište tekstila. Svijetsko tržište tekstila. Prosječna potrošnja tekstila u Hrvatskoj, Europi i Svijetu. Područja primjene tekstilnih proizvoda. Svijetska zaposlenost i proizvodnja tekstila. Hrvatski, europski i svijetski troškovi proizvodnje tekstila. Cijena rada. Odnos cijene rada i troškova proizvodnje te prodajne cijene. Svijetske cijene vlakana, pređa, tkanina, pletiva i ostalih tekstilija. Cijene tekstilija ovisno o namijeni. Uvozi i izvozi tekstilom i odjećom u Hrvatskoj, Europi i Svijetu.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznati Hrvatsko, Europsko i Svijetsko tržište tekstila s posebnim naglascima na troškove proizvodnje, radnu snagu i prodajnu cijenu tekstilnih proizvoda. Nakon položenog ispita očekuje se da student zna cijene tekstilija na Hrvatskom, Europskom i Svijetskom tržištu te da zna konkurentske strategije na području proizvodnje tekstila.

Literatura potrebna za ispit

  • Bilen Miljenko: Tržište proizvoda i usluga, Ekonomski fakultet, Zagreb, Zagreb 2002.
  • Boban Ljubomir: Tržište, Školska knjiga, Zagreb 1991.

Dopunska literatura

  • Mileta Vlatko: Gospodarska sinteza Europe, Školska knjiga, Zagreb 1993.
  • Odabrani članci iz časopisa Tekstil, Zagreb
  • Pertot Vladimir i Sabolić Duško: Međunarodna trgovinska politika, Narodne novine, Zagreb 2004.
  • Sirotković Jakov: Hrvatsko gospodarstvo, HAZU, Zagreb 1996.

Međunarodno tržište tekstila

Povezane teme