unizg Pretraga

Kreativnost u tehnologiji i dizajnu

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit, seminar

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Temeljne odrednice generičkih vještina i klasifikacija prema ModEs-u (Modernizacija visokoškolskog obrazovanja uvođenjem generičkih vještina). Smjernice Europske komisije za razvoj generičkih vještina – "Agenda novih vještina za Europu". Analiza vještina i pregled inicijativa. Kreativnost kao ključna vještina u tekstilnoj tehnologiji i dizajnu. Pojam kreativnog procesa – analiza razvijenih modela i faza procesa. Ključne razlike između procesa dizajniranja i kreativnog procesa. Metode stimulacije kreativnosti (metoda 6-3-5, biomimikrija, metoda 9 kvadrata, osnovna i obrnuta oluja mozgova, suradničko skiciranje/C – skica, Delfi metoda, metoda Scamper). Primjena metoda stimulacije kreativnosti u rješavanju specifičnih problema koji se pojavljuju pri projektiranju i proizvodnji tekstila. Definiranje SAGRADA modela (engl. SAmpling, GRAding, Displaying and Acknowledging) i pregled glavnih faza. Primjena SAGRADA modela za vrednovanje kreativnosti u dizajnu i tehnologiji. Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija za mjerenje, procjenu, standardiziranje i vrednovanje kreativnosti, s naglaskom na mogućnosti i ograničenja.

Cilj predmeta

Znanstveni pristup poimanju kreativnosti kao važne generičke vještine u tehnologiji i dizajnu. Razvoj kritičkog stava o metodama stimulacije kreativnosti, te primjena modela za njeno vrednovanje.

Literatura potrebna za ispit

  • Cropley, D. H.: Creativity in Engineering: Novel Solutions to Complex Problems (Explorations in Creativity Research), Elsevier, 2015., ISBN 978-0-12-800225-4
  • Berk, J.: Unleashing Engineering Creativity, 2013., ISBN 1481177257
  • Salopek Čubrić, I.; Čubrić, G.: Creativity, Communication and Collaboration: Grading with Open Badges, Proceedings of the 39th International Convention Mipro 2016/Biljanović, P. (ur.), Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2016., 869-874, ISBN 978-953-233-087-8
  • Europska komisija: A New Skills Agenda for Europe, Bruxelles, 2016.

Kreativnost u tehnologiji i dizajnu

Povezane teme