unizg Pretraga

Efektne pređe

Nositelji

prof. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić

Šifra predmeta

43955

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Prisutnost na predavanja i odrađene sve vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razlikovati i razvrstati uzorke efektnih pređa s obzirom na grupaciju u koju se ubrajaju,
•    međusobno usporediti različite vrste efektnih pređa,
•    samostalno dizajnirati efektne pređe različitih konstrukcija,
•    proizvesti uzorke efektne pređe,
•    analizirati strukturu efektnih pređa,
•    definirati optimalnu namjenu pojedine vrste efektnih pređa,
•    izraditi svoj portfolio efektnih pređa i
•    objasniti ulogu efektnih pređa u dizajnu proizvoda.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Klasifikacija efektnih pređa. Struktura i svojstva efektnih pređa. Spiralne, bukle, petljaste pređe. Pređe s efektima čvorova. Pređe s zadebljanjima u strukturi. Šenil pređe. Postupci i tehnike proizvodnje efektnih pređa. Kvaliteta efektih pređa.

Cilj predmeta

Student se upoznaje vrstama, postupcima i tehnikama izrade, te područjima primjene efektnih pređa.

Literatura potrebna za ispit

  • Gong R. H. and R. M. Wright: Fancy yarns-Their manufacturing and application, Woodhead Publishing Limited, England, 2002
  • Nikolić M. I Perić P.: Teorija in tehnologija predenja, Univerza v Ljubljani, Ljubljana., 1990

Dopunska literatura

  • Članci iz časopisa Tekstil, HIST

Efektne pređe

Povezane teme