unizg Pretraga

Projektiranje pletiva

Nositelji

izv.prof.dr.sc. Ivana Salopek Čubrić

Suradnici

Željka Pavlović, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

29035

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položeni svi kolegiji iz prethodnih godina studija

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razlikovati pletiva, tkanine i netkane tekstilije
•    razlikovati temeljna kulirna i osnovina pletiva
•    razlikovati desno-lijeva, desno-desna, lijevo-lijeva i interlok pletiva
•    definirati svojstva temeljnih pletiva i područja njihove primjene,
•    Primijeniti stečena znanja u razradi bilo kojih temeljnih pletiva,
•    prenijeti svoja znanja o pletivima na suradnike u timu
 

Okvirni sadržaj predmeta

Podjela pletiva. Kulirna pletiva. Osnovina pletiva. Desno-lijeva, desno-desna, lijevo-lijeva i interlok pletiva. Prokektiranje i analiza glatkih kulirnih pletiva. Projektiranje osnovinih pletiva. Računalno projektiranje i oblikovanje strukture pletiva. Osnovni kulirni jednostavniji prepleti; platirni, pliš, podstavni, zahvatni. Strukturalno i višebojno uzorkovana pletiva; rebrasta pletiva, podliježna, dvobojna, trobojna i višebojna pletiva. Primjena pletiva: za gornje odjevne predmeta, rublje, sportske proizvode, dječje proizvode, čarape. Fizikalno-mehanička svojstva pletiva.

Cilj predmeta

Naučiti studente analizirati temeljne strukture peltiva, a na osnovi poznavanja osnovnih struktura pletiva upustati se u projektiranje razliičitih uzoraka pletiva..

Literatura potrebna za ispit

Vrljičak Z: Pletiva, Zagreb 2019.
Ch. Iyer, P.Mamel i W. Schaech: Rundstricken, Bamberg 1991.
S.Raz: Flat Knitting, Bamberg, 1991.
Grupa autora: Bindungslehre der Kulierwirkerei, Leipzig.

Dopunska literatura

V. Lasić: Vezovi pletiva, Zageb 1997.
Odabrani članci iz časopisa Tekstil, Zagreb

Projektiranje pletiva

Povezane teme