unizg Pretraga

Industrijska energetika

Nositelji

Prof. dr. sc. Alka Mihelić-Bogdanić, prof. u mirovini

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit, seminar

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Okvirni sadržaj predmeta

Smjernice razvoja energetike; Interakcija između tehnologije i menadžmenta; Opskrba energijom: raspoloživost, ekonomičnost, utjecaj na okolinu; Potrošnja energije u tekstilnim procesima: vrste, količina, karakteristični parametri, projektne i radne vrijednosti; Gospodarenje energijom: procesna blok shema, oblici i mjesta potrošnje energije i energenata, vrste gubitaka, mogućnost optimizacije; Energetske tehnologije, unapređenje postojećih i razvoj novih:; povrat otpadnih toplina; Mogućnosti poboljšanja: supstitucija izvora , raspoloživost i ekonomičnost alternativnih obnovljivih i neobnovljivih izvora, kogeneracija u industriji; Kemijsko i ekološko opterećenje okoliša; Analiza integralnih sustava i postrojenja: dobava energije i energenata, mreža povratnih toplina; Rezultati energetske optimizacije u tekstilnim procesima.

Cilj predmeta

Industrijska energetika usredotočena je na znanost i tehnologiju, energetsku učinkovitost,uštedu energije u cilju zaštite okoliša kao i na smanjenje potršnje energije u toku procesa proizvodnje.U nizu procesa u tekstilnoj industriji gubi se električna i toplinska enetgija. Cilj ovog kolegija je ukazati na mogućnosti poboljšanja postojećih raspoloživih tehnologija, na interakciju između tekstilne tehnologije i menadžmenta, kao i na mogućnost primjene novih tehnologija, alternativnih obnovljivih i neobnovljivih energetskih izvora.

Literatura potrebna za ispit

  • J. De Beer, Potential for In dustrial Energy-Efficiency Improvement in the Long term, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2000.
  • Encyclopedia of Energy, Vol.1-6, C.J. Cleveland, Editor, Elsevier, San Diego 2004.
  • F. Freith, R.E. West, Energy Efficiency, CRC Press, New York, 1997.
  • B. Udovičić, Energetika i okoliš u globalizaciji, Kika-graf, Zagreb, 2002.
  • R.Budin, A. Mihelić-Bogdanić. Izvori i gospodarenje energijom u industriji, drugo izdanje,Element, Zagreb, 2014.

Industrijska energetika

Povezane teme