unizg Pretraga

Supramolekulska kemija i nanokemija

Nositelji

prof. dr. sc. Mario Cetina

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit

Preduvjet za ispit

 

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Okvirni sadržaj predmeta

Supramolekulska kemija koristi procese molekulskog prepoznavanja koji se pretežito temelje na razumijevanju svojstava prepoznavanja funkcionalnih skupina uključenih u nekovalentne interakcije. Nanokemija je grana kemije čiji je cilj priprava organskih i anorganskih struktura i materijala nanometarskih dimenzija koji imaju nova, posebna, fizičko kemijska svojstva što omogućuje njihovu raznoliku primjenu, uključivši i primjenu u tekstilnoj znanosti i tehnologiji. Cilj ovog kolegija je upoznati doktorande s temeljima supramolekulske kemije i nanokemije.

Cilj predmeta

Supramolekulska kemija. Selektivnost, komplementarnost i kooperativnost. Nekovalentne interakcije: vodikove veze, C–H...pi i pi...pi interakcije, hidrofobne, elektrostatske i halogenske interakcije itd. Molekule i ioni sa šupljinama i druge vrste receptora koji mogu stvarati komplekse domaćin-gost. Samoudruživanje i molekulsko prepoznavanje i njihov značaj za biološke sustave i tekstilnu znanost i tehnologiju (nanovlakna, elektrostatski nono-slojeviti filmovi, ugljikove nanocijevčice itd.). Kristalni inženjering – dizajn i priprava novih struktura željenih svojstava temeljen na razumijevanju i korištenju nekovalentnih interakcija. Nanokemija – sinteza nanostruktura i nanomaterijala samoudruživanjem molekula. Primjena nanokemije: nanourenaji, tenzidi, micele, tekući kristali, nanočestice, nanocijevi, vlakna, gelovi, polimeri itd.

Literatura potrebna za ispit

  • J. W. Steed, D. R. Turner, K .J. Wallace: Core Concepts in Supramolecular Chemistry and Nanochemistry, John Wiley & Sons, Ltd., 2007.
  • J. W. Steed, J. L. Atwood: Supramolecular Chemistry, 2. Izdanje, John Wiley & Sons, Ltd., 2007.
  • F. Vögtle, J. F. Stoddart, M. Shibasaki (Ur.): Stimulating Concepts in Chemistry, WILEY-VCH Verlag GmbH, 2000.
  • J. L. Atwood, J. W. Steed: Organic Nanostructures, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2008.
  • P. J. Brown, K. Stevens (Ur.): Nanofibers and nanotechnology in textiles, Woodhead Publishing Limited, 2007.

Supramolekulska kemija i nanokemija

Povezane teme