unizg Pretraga

Inteligentni algoritmi

Nositelji

prof. dr. sc. Tomislav Rolich

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit, seminar

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske, seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Biološka evolucija (mehanizam evolucije, genotip i fenotip, prirodni izbor). Evolucijski algoritmi (temeljni algoritam, jedinka, populacija, primjerenost, mutacija). Evolucijski algoritmi (rekombinacija, izbor, genotip i fenotip, multiploidnost, konvergencija evolucijskog algoritma). Evolucijska strategija (1+1)-ES) i višečlana evolucijska strategija. Izbor (glavne značajke izbora, vrste izbora, statički i dinamički izbor, zaštitni i istrebljujući izbor, elitni i potpuni izbor, generacijski i zamjenski izbor, izbor razmjeran s primjerenošću). Izbor (preslikavanje funkcije primjerenosti, eksplicitni postupci preslikavanja funkcije primjerenosti, eksponencijalno preslikavanje, dinamičko linearno preslikavanje). Izbor (implicitni postupci preslikavanja funkcije primjerenosti, stohastičko uzorkovanje s djelomičnom zamjenom, uzorkovanje ostatkom primjerenosti, stohastičko uzorkovanje ostatkom sa zamjenom, stohastičko uzorkovanje ostatkom bez zamjene, determinističko uzorkovanje, stohastičko univerzalno uzorkovanje, izbor svrstavanjem). Rekombinacija (opće značajke operatora rekombinacije, diskretna rekombinacija, križanje, križanje u jednoj točki, križanje u jednoj točki s ograničenjem glede kloniranja, križanje u jednoj točki s permutacijom, inverzija). Rekombinacija (križanje u više točaka, križanje u više točaka s oznakom križanja, jednoliko križanje, parametarsko jednoliko križanje, križanje s više od dva roditelja). Kontinuirana rekombinacija (kanonički oblik kontinuiranog križanja, međukrižanje, pravocrtno križanje, prošireno pravocrtno križanje, heurističko križanje, simpleksno križanje, geometrijsko križanje). Permutacijska rekombinacija (križanje s djelomičnim poklapanjem, redno križanje, kružno križanje itd.).

Cilj predmeta

Osposobiti polaznike za primjenu inteligentnih algoritama za rješavanje praktičnih zadataka optimiranja. Uputiti polaznike u različite vrste inteligentnih algoritama i područja njihove primjene.

Literatura potrebna za ispit

  • Grundler, D.; Rolich, T.; Rezić, I.: Uvod u evolucijske algoritme, 2012.
  • Grundler, D.; Rolich, T.; Hursa, A.: MATLAB i primjena u tekstilnoj tehnologiji, 2010.
  • Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox User's Guide, The MathWorks, Inc., 2015.

Inteligentni algoritmi

Povezane teme