unizg Pretraga

Računalna grafika

Nositelji

prof. dr. sc. Tomislav Rolich

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit, seminar

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske, seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Matematički temelji računalne grafike. Algoritmi izrade 2D crteža: Bezier krivulje, B-krivulje, DDA, Bresenham. Poligonalna ispuna, (flood fill - seed fill, line-clipping, polygon clipping, halftoning, engl. dithering). Rasterska predodžba i zapisivanje crteža, 2D animacija, grafičke norme. Kistovi i umjetnički alati (paleta Brushes, mogućnosti kistova, mokri rubovi, pomaci kista, zračni kist, kist, kist povijesti, brisalo, olovka). Digitalno slikanje i retuširanje (pokrivna boja i boja pozadine, odabir boja, izbornik boja, paleta boja, uzorci, kapaljka, načini miješanja, mrljanje, postavljanje mogućnosti mrljanja, alati žarišta, zamućenje, izoštravanje, alati izbljeđivanja i zatamnjenja). Slojevi i maske (upotreba palete slojeva, izmjena poretka slojeva, sakrivanje i prikazivanje slojeva, uklanjanje slojeva, rad s više slojeva, načini miješanja slojeva, povezivanje slojeva, stapanje slojeva, efekti slojeva, primjena maski, upotreba brze maske, maske sloja, uređivanje maske sloja, uklanjanje maske sloja, maske slojeva i kanali). Dodavanje teksta na slici (alati teksta, paleta znakova, paleta odlomaka, postavke teksta, stvaranje sjena, slovni rezovi i ispune, dodavanje sjaja, stvaranje efekta kosih obruba i izbočenja, izobličavanje teksta). Specijalni efekti i korisni trikovi (umetanje slike u slova, poluprozirna slova, efekt Matrix sjenčanja, perspektivna sjena, prilagodba sjene podlozi, promjena boje, dubinska oštrina, stapanje slika u kolaž, izbljeđivanje, usredotočenje pozornosti). Popravci crno-bijelih fotografija i fotografija u boji (kompenzacija prejakog bljeska, uklanjanje digitalnog šuma, korekcija sjena, uklanjane efekta crvenih očiju, korekcija tonova kože fotografija za tisak).

Cilj predmeta

Osposobiti polaznike za samostalnu izradu 2D crteža, 3D modela, animacija i tehničke dokumentacije pomoću računala. Uputiti ih u temelje računalne grafike, područja primjene i ograničenja pojedinih postupaka.

Literatura potrebna za ispit

  • S. Bain, N. Wilkinson: "CORELDRAW 11 - Zvanični priručnik", Mikro knjiga, Zagreb, 2003.
  • S. Kelby: "Photoshop CS priručnik za digitalne fotografe", MIŠ d.o.o., 2003.
  • J. D. Foley, A. van Dam, S. K. Feiner, J. F. Hughes: "Computer Graphics: Principles and Practice", Addison-Wesley, 1996.

Računalna grafika

Povezane teme