unizg Pretraga

Zaštita intelektualnog vlasništva

Nositelji

doc. dr. sc. Željko Bihar

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Kolokvij, pismeni ispit

Preduvjet za ispit

Uspješan seminar

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

1. Uvod u intelektualno vlasništvo 2. Razlika između industrijskog vlasništva te autorskih i srodnih prava 3. Patenti; Žigovi; Dizajn – poluge za razvoj SME 4. Patent – pravni aspekti 5. Patent – tehnički aspekti; pretrage baza podataka 6. Žigovi – pravni aspekti 7. Žigovi – pretrage baza podataka 8. Žigovi - nestandardni žigovi 9. Industrijski dizajn – pravni aspekti 10. Industrijski dizajn – tehnički aspekti; pretrage baza podataka 11. Računalni programi 12. Autorska i srodna prava 13. Poslovna tajna 14. Vrijednost intelektualnog vlasništva 15. Poslovna inteligencija i intelektualno vlasništvo

Cilj predmeta

Osposobiti polaznike za prepoznavanje različitih oblika intelektualnog vlasništva; provjeru statusa vlasništva; razumijevanje potencijalnog problema u poslovanju s intelektualnim vlasništvom.

Literatura potrebna za ispit

  • Ž. Bihar „Intelektualno vlasništvo, poslovno sredstvo za male i srednje tvrtke, Tekstil 60 (8) 338-353 (2011)
  • Tihomir Katulić: "Uvod u zaštitu intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj; CARNET
  • WIPO INTELLECTUAL PROPERTY HANDBOOK; WIPO Publication No. 489(E); ISBN 978-92-805-1291-5
  • WHAT IS INTELLECTUAL PROPERTY; WIPO Publication No. 450(E); ISBN 978-92-805-1555-0
  • UNDERSTANDING INDUSTRIAL PROPERTY; WIPO Publication No. 895(E); ISBN 978-92-805-1257-1

Zaštita intelektualnog vlasništva

Povezane teme