unizg Pretraga

Terminsko trgovanje

Nositelji

prof. dr. sc. Darko Ujević
dr. sc. Tonči Lazibat, vanjski suradnik (asis.)

Studij

Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski

Satnica

30

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar

Preduvjet za ispit

Izrada seminarskog rada

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

Seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Pojam i povijest terminskog trgovanja. Podjela i organizacija burzi. Karakteristike robe za trgovanje na burzama i aukcijama. Kvaliteta robe – kategorizacija, razredi kvalitete, identifikacija robe, simboli. Vodeće svjetske burze. Svjetske burze i robe važne za tekstilnu i odjevnu industriju. Specifičnosti trgovanja tekstilom i odjećom te kožom. Uloga normizacije u terminskom trgovanju. Sustav margina. Karakteristike terminskih ugovora. Terminske cijene. Strategije trgovanja na robnim burzama. Hedging kao instrument zaštite od komercijalnih rizika u tekstilnoj i odjevnoj industriji. Fundamentalna analiza terminskih cijena. Čimbenici ponude i potražnje u tekstilnoj i odjevnoj industriji. Tehnička analiza terminskih cijena s posebnim osvrtom na robe koje determiniraju cijene u tekstilnoj i odjevnoj industriji. Najveća svjetska terminska tržišta i specifičnosti trgovanja.

Cilj predmeta

Stjecanje osnova i znanja potrebnih za detaljno poznavanje terminskog trgovanja, burzi i roba važnih za tekstilnu i odjevnu industriju. Upoznavanje s temeljima terminskog ugovaranja i strategijom trgovanja. Osvrti na svjetska terminska tržišta i specifičnosti trgovanja s osvrtom na robe koje determiniraju cijene u tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Literatura potrebna za ispit

  • A.S. Zahra: Strategy in a Changing Environment, TR WIN, 1996.
  • T. Lazibat: Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom, Sinergija-nakladništvo d.o.o., Zagreb, 2005.
  • T. Lazibat, M. Kolaković: Međunarodno poslovanje u uvjetima globalizacije, Sinergija-nakladništvo d.o.o., Zagreb, 2004.
  • D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt-Rogale, M. Hrastinski: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Univerzitetski udžbenik, 2004.

Terminsko trgovanje

Povezane teme