unizg Pretraga

Projektiranje i menadžment tekstila

Međunarodna industrija tekstila kao i marketinške organizacije pokazuju značajan interes za zapošljavanjem inženjera koji razumiju današnju globalnu ekonomiju. Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet razvio je ovaj smjer kako bi se osiguralo globalno obrazovno iskustvo za inženjere u proizvodnji te u upravljanju. Završavanjem ovog smjera studenti će dobiti cjelovitu razinu znanja koja će ih pripremiti za vodeće uloge u tekstilstvu, kao najvećoj svjetskoj industriji. 

Program ovog smjera usredotočen je na tekstil, projektiranje i poslovno okruženje tekstila te na marketing i menadžment tekstila. Studenti će stjecati znanja o tehnologijskim dostignućima, proizvodnji, operativnom menadžmentu te o razvoju tekstilnih proizvoda. U poslovnoj komponenti studija studenti će biti podučavani o upravljanju, ekologijskim aspektima tekstilne proizvodnje, upravljanju informacijskim sustavima te o međunarodnoj ekonomiji i financijama. Treća komponenta smjera usredotočuje se na menadžment i marketing tekstila.

Predmeti upisnog smjera PMT

IV. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Mehanika 2 2 - 4 5
Predenje 2 2 - 4 5
Projektiranje pređa 2 2 - 4 5
Tehnička termodinamika 2 - 2 4 5
Izborni predmeti - - - 10
Σ 8 6 2 16 30
Tjelesna i zdravstvena kultura IV 2 2

V. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Ekonomika poduzetništva u tekstilu i modi 2 - 2 4 4
Netkani i tehnički tekstil 2 2 - 4 5
Pletenje I 2 2 - 4 5
Tkanje 3 2 - 5 6
Izborni predmeti - - - 10
Σ 9 6 2 17 30

VI. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Fizikalno-mehanička ispitivanja tekstila 2 3 - 5 6
Upravljanje marketingom tekstila i mode 2 - 2 4 5
Projektiranje pletiva 2 2 - 4 4
Projektiranje tkanina 2 2 - 4 5
Izborni predmeti - - - 5 6
Završni rad - - - 5
Σ 8 7 2 17 30

* Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti smjer na sveučilišnom diplomskom studiju mogu upisati predmete iz drugih smjerova.

Projektiranje i menadžment tekstila

Povezane teme