unizg Pretraga

prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković

Zavod

Zavod za projektiranje i menadžment tekstila

Predmeti

Tekstilno-mehanički procesi, Konstrukcija tekstilnih plošnih proizvoda, Tehnike pletenja, Konstrukcija pletiva, Tehnike realizacije tekstila III, Teorijske analize pletiva i procesa pletenja, Pletenje I, Tehnička pletiva, Pletenje II

 Web linkovi


 Akademsko obrazovanje

  • God. 1996. Projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće: Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • God. 2002. magistar znanosti: Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
  • mentor: dr.sc. I. Soljačić; red. prof.; komentor: red.prof. Z. Mencl Bajs, akad. slik.;
  • tema: “Projektiranje akademske odore Sveučilišta u Zagrebu“
  • God. 2008. doktor znanosti Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
  • mentor: dr. sc. Z. Vrljičak; izv. prof.;
  • tema: " Studij međusobnog utjecaja tehnologije i dizajna pletiva"


 Slijed zaposlenja i zvanja

  • 1998.- 2002.: znanstveni novak; Zavod za tekstilno-mehaničku tehnologiju Tekstilno-tehnološkog fakulteta
  • 2002.- 2008: znanstveni novak, istraživačko zvanje asistenta, Zavod za projektiranje i menadžment tekstila Tekstilno-tehnološkog fakulteta
  • 2008.- 2010: znanstveni novak, viši asistent, Zavod za projektiranje i menadžment tekstila Tekstilno-tehnološkog fakulteta
  • 2010.- 2015: docent, Zavod za projektiranje i menadžment tekstila
  • 2016.- danas: izv. prof., Zavod za projektiranje i menadžment tekstila


 Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  • travanj 1999., Politechnika Lodzka, Fakultet tekstilnog inženjerstva; Lodz, Poljska, jednomjesecna specijalizacija u okviru CEEPUS programa
  • srpanj 2003., tvrtka Stoll, Reutlingen, Njemačka, dvotjedni tečaj rada na M1 radnoj stanici za oblikovanje pletiva


 Nastavna djelatnost

  • Tekstilno-mehanički procesi
  • Tehnike pletenja
  • Tehnike izrade tekstila III
  • Konstrukcija tekstilnih plošnih proizvoda
  • Konstrukcija pletiva


 Znanstvena djelatnost

  • Područje: tehničke znanosti
  • Polje: tekstilna tehnologija
  • Grana: tekstilno-mehaničko inženjerstvo


 Područje posebnog znanstvenog interesa

  • Tehnologija pletenja, povijest pletenja, dizajn pletiva, međusobni utjecaji dizajna i tehnologije u pletenju


 Znanstveno-stručni rad

  • 1 zbirka zadataka
  • 19 znanstvenih radova u časopisima
  • 33 znanstvena rada na znanstvenim skupovima
  • 9 stručnih radova


 Popis najznačajnijih znanstvenih radova

  • V. M. Potočić Matković: The power of fashion: the influence of knitting design on the development of knitting technology; Textile, The Journal of Cloth And Culture 8 (2010.) 2
  • Potočić Matković, Vesna Marija; Soljačić, Ivo; Mencl Bajs, Zlatka. The history of dress-code at the University of Zagreb- from Jesuits talars to newly designed academic gowns. Costume. 42 (2008) , 1; 101-110 .
  • Potočić Matković, V. M., Skenderi, Z.: Mechanical properties of polyurethane coated knitted fabrics, Fibres & textiles in Eastern Europe. 21 (2013) , 4; 86-91
  • Potočić Matković, V. M., Salopek Čubrić, I., Skenderi, Z.: Thermal resistance of polyurethane-coated knitted fabrics before and after weathering, Textile research journal. 84 (2014); 2015–2025
  • Salopek Čubrić, I., Potočić Matković, V. M., Skenderi, Z.: Changes of the Knitted Fabric Properties due to Exposure to Outdoor Natural Weathering, Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 9 (2014) , 4; 90-96
  • Salopek Čubrić, I.; Potočić Matković, V. M.; Skenderi, Z.; Tarbuk, A.: Impact of substrate on water vapour resistance of naturally weathered coated fabrics, Textile research journal , 86 (2017) ; 2015-2025
  • Potočić Matković, V. M.; Skenderi, Z.: Influence of Modification on the Structural and Tensile Properties of Polyurethane Coated Knitted Fabrics after Natural Weathering, Fibres & textiles in Eastern Europe, 25 (2017) , 4; 89-94


 Sveučilišni udžbenici i knjige

  • Potočić Matković V. M., Salopek Čubrić I.: Zbirka zadataka iz područja predenja i pletenja za dizajnere, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2015. ISBN: 978-953-7105-61-7


 Projekti (glavni istraživač)

  • "Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu“, projekt financira Europski socijalni fond (ESF) i MZOS, 2015. - 2016.
  • „Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija“ (UP.03.1.1.02.0022), projekt financira Europski socijalni fond i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, od listopada 2018. do listopada 2021.
  • http://inter.ttf.unizg.hr/
  • http://hko.ttf.unizg.hr/


 Projekti (suradnik na projektu)

  • “CAD-CAM i praćenje kakvoće u tekstilno-mehaničkim procesima” 117017; voditelj projekta: dr. sc. Vladimir Orešković, red. prof.; projekt financira Ministarstvo znanosti i tehnologije
  • ”Projektiranjem pređe i pletiva do kvalitetnog proizvoda” 0117007; voditelj projekta: dr. sc. Miroslav Srdjak, red. prof.; projekt financira Ministarstvo znanosti i tehnologije
  • “Referalni centar za izradu obrazovnih materijala”, CARNet 650-279/02, voditelj projekta: dr. sc. Goran Hudec, red. prof.
  • "Višefunkcionalni tehnički netkani i pleteni tekstili, kompoziti i pređe\\\" 117-0000000-2984, voditelj projekta dr.sc. Zenuna Skenderija, izv.prof.; projekt financira Ministarstvo znanosti i tehnologije


 Djelatnost u znanstvenim i stručnim društvima

  • Član Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, od 7. studenog 2018.


 Priznanja i nagrade

  • Priznanje Rektora Sveučilišta u Zagrebu za doprinos u osmišljavanju i provedbi novog protokola svečane promocije doktora znanosti, 3. studenoga 2008.
  • Zahvalnica Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u znak priznanja za vizualni identitet Akademije, 28. veljače 2006.
  • Nagrada Dekanice za odobreni projekt „Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, 26. 1. 2016.

prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković