unizg Pretraga

Tekstilno-mehanički procesi

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Dragana Kopitar 
prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković
doc. dr. sc. Snježana Brnada

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Dragana Kopitar 
doc. dr. sc. Snježana Brnada
Katarina Krstović, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

 28917

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - prijediplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - prijediplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

SATNICA ∑ (P+V+S):

5 (3+2+0)

ECTS

7

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položeni svi ispiti iz prve godine studija

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Definirati značajke i postupke izrade predenih pređa iz vlasastih i filamentnih vlakana
•    imenovati i opisati osnovne tehnike izrade netaknog tekstila.
•    Opisati postupke pripreme pređe za osnovu, snovanja i škrobljenja.
•    Identificirati različite strukture i svojstva tkanina
•    Razlikovati različite procese izrade tkanina prema složenosti izrade i namijeni tkanina.
•    Nabrojati, prepoznati i opisati različite tehnološke procese izrade pletiva na kulirnim i osnovnim strojevima
•    prepoznati kvalitativne značajke pređa, tkanina i pletiva 
•    procijeniti i izračunati troškove izrade pređa, tkanina i pletiva

Okvirni sadržaj predmeta

Postupci izrade pređa od prirodnih i/ili kemijskih vlasastih vlakana. Prstenasto, rotorsko i aerodinamičko predenje. Prematanje i končanje.
Snovanje i škrobljenje. Podjela i osnovne značajke tkalačkih strojeva prema tvorbi zijeva i utkivnim tijelima. Strukture i svojstva tkanina prema namijenama. Razvoj i specifičnosti strojeva u procesu izrade tkanina.
Procesi izrade pletiva. Osnovni elementi strojeva pri izradi pletiva. Osnovini strojevi. Kulirni strojevi.
Pređe, strojevi, automati i pletiva za različite namjene. Parametri kvalitete pređe, tkanina i pletiva.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da se student upozna s osnovnim tehnikama izrade pređa, netkanog tekstila, tkanina i pletiva te da upozna mehanizme za upravljanje i regulaciju pri izradi navedenih proizvoda.

Literatura potrebna za ispit

  • Nikolić M. I Perić P.: Teorija in tehnologija predenja, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 1990
  • McCreight D.J., R.W. Feil, J.H. Booterbaugh, E.E.Backe: Short staple yarn manufacturing, Woodhead Publishing Ltd, 1999
  • Kovačević S.: Priprema pređe, sveučilišni udžbenik, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2002.
  • Spencer D.J.: Knitting Technology, pergamon Press, London.

Dopunska literatura

  • Kovačević S., Dimitrovski K., Hađina J.: Procesi tkanja (udžbenik u pripremi)
  • Članci iz časopisa Tekstil, HIST, Zagreb
  • Članci iz Tehničke enciklopedije: Vlakna, Predenje, Tkanje, Pletenje i čipkanje

Tekstilno-mehanički procesi

Povezane teme