unizg Pretraga

Konstrukcija pletiva

Nositelji

prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković

Suradnici

Katarina Krstović, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

44226

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položen predmet Struktura i svojstva pređe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Razlikovati jednostavnije i složene strukture pletiva
•    razlikovati strukturalno i višebojno uzorkovanje
•    razlikovati načela uzorkovanja kod izrade kulirnih i osnovinih pletiva,
•    prepoznati složene strukture pletiva,
•    prenjeti svoja znanja o uzorcima pletiva na suradnike u timu kako bi se izradio kvalitetan i funkcionalan uzorak,
•    kreirati funkcionalne uzorke za različite namjene, npr. čarape, rukavice, veste, suknje, zavjese

Okvirni sadržaj predmeta

Višebojno uzorkovanje pri izradi kulirnih pletiva. Individualna selekcija igala. Desno-lijeva žakar pletiva. Desno-desna strukturalna žakar pletiva. Računalno patroniranje, priprema i razrada uzoraka. Desno-desna žakar višebojna pletiva. Struktura osnovinih pletiva nastala s dva puno popunjena polagala. Kombinirani rupičasti i šupljikavi osnovini uzorci. Čipke i mreže s osnovinih strojeva.

Cilj predmeta

Naučiti studente temeljnoj strukturi složenijih i  uzorkovanih pletiva. Na osnovi poznavanja osnovnih višebojnih struktura pletiva  upustati se u projektiranje različitih višebojnih i složenih uzoraka pletiva koji se koriste pri izradi pletenih  odjevnih i drugih predmeta. Student također treba dobiti informacije za računalno projektiranje složenijih struktura pletiva i za izradu na određenim strojevima ili automatima.

Literatura potrebna za ispit

  • Ch. Iyer, P.Mamel i W. Schaech: Rundstricken, Bamberg 1991.
  • Spencer D.: Knitting Technology, Pergamon Press, Oxford 1983.
  • Grupa autora: Bindungslehre der Kulierwirkerei, Leipzig.

Dopunska literatura

  • V. Lasić: Vezovi pletiva, Zageb 1997.
  • Odabrani članci iz časopisa Tekstil, Zagreb S.Raz: Flat Knitting, Bamberg, 1991

Konstrukcija pletiva

Povezane teme