unizg Pretraga

Pletenje II

Nositelji

prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković

Suradnici

Katarina Krstović, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

43957

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Pletenje

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    izabrati jednu od različitih tehnika i tehnologija izrade pletiva za osobnu specijalizaciju
•    prepoznati glavne probleme u jednom pogonu koji se bavi proizvodnjom pletiva,
•    tehnološki planirati proizvodnju pletiva, 
•    koristiti inženjerske tehnike u izradi specifičnih uzoraka,
•    izabrati suvremene i kvalitetne strojeve za unaprjeđenje proizvodnje,
•    rješavati nastale probleme u proizvodnji različitih struktura pletiva,
•    odlučivati o troškovima proizvodnje,
•    odlučivati pri održavanju i servisiranju strojeva
 

Okvirni sadržaj predmeta

Oblici strukture očica i kontrola duljine. Relaksacija pletiva i skupljanje. Geometrija kulirne i osnovine pletene strukture. Faktori gustoće i punoće. Fenomen ""uzimanje natrag"". Skretnički sustavi za brže pletenje. Cadratex uređaj za povlačenje pletiva. Linearne i nelinearne skretnice. ""Contra"" tehnika pletenja. Vremensko usklađivanje rada igala i platina. Problem odmatanja osnove.

Cilj predmeta

Uz temeljna znanja iz područja tehnologije pletenja dobivena ranije, ovaj predmet daje studentima specifične sadržaje koji opisuju neke sručno-znanstvene aspekte tehnika izrade pletiva. Ponuđene teme pomoći  će studentima da bolje razumiju složenija i specifična područja izrade pletiva. Na taj će način to biti značajna osnova za specijalističke ili znanstvene  studije s područja izrade pletiva i tekstilija uopće.

Literatura potrebna za ispit

  • Vrljičak Zlatko: Pletiva, Zagreb 2019
  • David J Spencer: Knitting Technology, Pergamon Press, UK, 1989
  • Samuel Raz: Warp Knitting Production, Verlag Melliand Textilberichte GmbH, Heidelberg, Germany, 1987

Pletenje II

Povezane teme