unizg Pretraga

Pletenje II

Nositelji

prof. dr. sc. Zlatko Vrljičak

Suradnici:

Željka Pavlović, mag. ing. techn. text., asistent

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit

Preduvjet za ispit

Pletenje

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Okvirni sadržaj predmeta

Oblici strukture očica i kontrola duljine. Relaksacija pletiva i skupljanje. Geometrija kulirne i osnovine pletene strukture. Faktori gustoće i punoće. Fenomen ""uzimanje natrag"". Skretnički sustavi za brže pletenje. Cadratex uređaj za povlačenje pletiva. Linearne i nelinearne skretnice. ""Contra"" tehnika pletenja. Vremensko usklađivanje rada igala i platina. Problem odmatanja osnove.

Cilj predmeta

Uz temeljna znanja iz područja tehnologije pletenja dobivena ranije, ovaj kolegij daje studentima specifične sadržaje koji opisuju neke znanstvene aspekte pletaštva. To će pomoći studentima da bolje razumiju složenija područja pletenja. Na taj će način to biti solidna startna pozicija za poslijediplomski studij pletaštva i uopće tekstila.

Literatura potrebna za ispit

  • Vrljičak Zlatko: Pletiva, Zagreb 2019
  • David J Spencer: Knitting Technology, Pergamon Press, UK, 1989
  • Samuel Raz: Warp Knitting Production, Verlag Melliand Textilberichte GmbH, Heidelberg, Germany, 1987

Pletenje II

Povezane teme